EXPERIMENTICA - Galw am Geisiadau

Posted on: 27 Jul 2016

BETH YW EXPERIMENTICA?

Mae EXPERIMENTICA yn ŵyl bum niwrnod flynyddol a gynhelir yng Nghaerdydd. Fe’i sefydlwyd yn 2001.

Mae EXPERIMENTICA yn cyflwyno rhaglen ddeinamig o gelfyddyd, perfformiadau a phrosiectau rhyngddisgyblaethol byw ac mae’n llwyfan pwysig sy’n caniatáu i artistiaid Prydeinig ac o bedwar ban byd gynhyrchu neu gyflwyno gwaith.

Mae EXPERIMENTICA yn gyfle i artistiaid (profiadol a di-brofiad fel ei gilydd) gyflwyno gweithiau heriol ac arbrofol a hynny mewn awyrgylch agored a chefnogol lle mae i’r artist rôl ganolog.

Gall EXPERIMENTICA fod yn ddifyr, yn beryglus, yn ddryslyd, yn wir bob gair, yn chwareus, yn bryfoclyd, yn ffraeth ac yn boenus — ac yn unrhyw beth arall dan haul!

Nod EXPERIMENTICA yw cefnogi artistiaid sy’n ymwneud a chelfyddyd fyw ac sydd yn defnyddio dulliau arbrofol.

 

EXPERIMENTICA: IAITH DDIRGEL

29 Mawrth - 2 Ebrill, 2017

Eleni mae EXPERIMENTICA yn ymwneud ag Iaith Ddirgel.

Iaith dosbarth cymdeithasol, iaith bod yn cŵl, codau cyfrinachol. Iaith celfyddyd, iaith tecstio a slang.

Pwy sy’n cael dewis beth sy ‘mewn’ a beth sy ‘mas’?

Pa ieithoedd anweledig sy’n rheoli ein bywydau?

 

AM BETH FYDDWN NI’N CHWILIO?

Rydym yn chwilio am artistiaid sydd yn cymryd rhan mewn prosesau arbrofol byw — boed hynny’n berfformio, yn ysgrifennu, yn ddeunydd sain, ffilm, fideo, gosodiadau, dawns neu theatr.

Hoffem glywed gan artistiaid sy’n awyddus i gymryd rhan ac i ymwneud â thrafodaethau am eu gwaith mewn awyrgylch cefnogol a chymdeithasol, a chan y rheiny sy’n awyddus i rannu syniadau, i ehangu dealltwriaeth ac i fyfyrio ar brofiadau yn ystod yr ŵyl.

Rydym yn croesawu cynigion gan unigolion a grwpiau sy’n cael eu cyffroi gan y syniad o arbrofi a chan y rheiny sy’n hoff o gymryd risgiau.

Efallai y byddwch am weithio mewn ffordd newydd sy’n ymwneud â’r ŵyl a’i chyd-destun ehangach, boed hynny yn fyw, ar-lein, mewn print, ar radio neu drwy ddulliau darlledu eraill.

Os oes gennych syniad yr hoffech ei archwilio, gwaith sydd yn barod i gael ei weld am y tro cyntaf, neu gynhyrchiad yr hoffech chi ei gyflwyno i gynulleidfa newydd, byddai’n dda gennym glywed gennych.

 

BETH FYDDWCH CHI’N EI DDERBYN?

Bydd pob artist yn derbyn ffi. Yn ogystal â hynny, byddwn yn talu eich holl gostau teithio (hyd at £750) ac yn talu am lety i chi yn ystod eich cyfnod yn yr ŵyl.

Cymorth technegol a gwasanaethau marchnata, ynghyd â sylw i chi ac i’ch gwaith yng nghylchgrawn EXPERIMENTICA.

Delweddau manylder uchel o’ch gwaith.

Pas rhad ac am ddim i ŵyl EXPERIMENTICA a fydd yn eich galluogi i weld cymaint ag y gallwch tra byddwch chi yma.

 

Cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais. 

Cliciwch fan hyn i lawr-lwytho ffurflen gais.

 

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU 12PM DYDD GWENER 9 MEDI 2016

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×