Gŵyl Fwyd Nadoligaidd 2017 - Galw ar stondinwyr

Posted on: 27 Sep 2017

Dydd Sul 10 Rhagfyr 2017, 11am – 6pm

Prif Gyntedd, Chapter

Mae ein Ffair Fwyd Nadoligaidd ardderchog yn dychwelyd! Cynhelir ein marchnad fwyd Nadoligaidd ar ddydd Sul, 14 Rhagfyr 2014, rhwng 11am a 6pm ac fe fydd stondinau'n llenwi'r prif gyntedd. Bydd cyfle hefyd i fwynhau Groto Gwyrdd ac fe fydd yna grefftau a gweithdai i'r teulu cyfan. Rydym yn chwilio am stondinwyr - i gynnig detholiad o fwydydd lleol crefftus a allai hefyd fod yn ychwanegiadau gwych at hamper Nadolig neu'n anrhegion delfrydol.

I gael manylion pellach a phecyn cais, cysylltwch â Kate Owen: kate.owen@chapter.org

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Mercher 18 Hydref 2017

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×