Guest Performer Wanted

Posted on: 11 Jan 2018

Mae The Absolute Truth About Absolutely Everything yn sioe am argyfwng gwrywaidd, wedi ei berfformio gan berfformwyr benywaidd gwahanol bob noson.

Creodd Olly Hawes y sioe gyda cydweithrediad dros ugain o wneuthurwyr gwych eraill. Cafodd y sioe ei ddatblygu yn yr Arcola a People’s Theatre, Camden yn 2015 a’i berfformio yng ngŵyl Calm Down, Dear yn People’s Theatre, Camden yn Llundain a’r Bikeshed yng Nghaerwysg cyn teithio.

Rydym yn chwilio am berfformiwr gwadd ar gyfer y sioe yn Chapter ar 22ain o Chwefror 2018.

Bydd y perfformiwr yn darllen llinellau, yn dilyn cyfarwyddiadau llwyfan a gwneud ychydig o fyrfyfyrio – rydym yn chwilio am ferched sydd â sgiliau darllen ar y pryd gwych, sydd yn hapus i chwarae’r darn a sydd am ymroi i berfformio’r darn anrhagweladwy hwn.

Mae’r darn yn archwilio’r moeseg a'r wleidyddiaeth o ferch yn perfformio sioe wedi ei ysgrifennu gan ‘sgwennwr gwrywaidd ac mae’n cynnwys rhai pethau sydd am wneud i rhai bobl deimlo’n anghyfforddus. Bydd y perfformiwr yn derbyn brîff llawn cyn y sioe ac adborth ar ôl y perfformiad, ac mae pobl hawl gan y perfformiwr i beidio darllen rhannau o’r sgript os nad ydy hi eisiau. Bydd cyfle i drafod hyn ymhellach cyn unrhyw ymrwymiad i berfformio yn y sioe.

Mae hwn yn gyfle wedi ei dalu, ac yn gyfle i fod yn rhan o berfformiad byw yn Chapter a’r sgyrsiau unigryw mae pob sioe yn greu.

Os oes ganddoch chi ddiddordeb, cysylltwch â info@ollyhawes.co.uk +447732060620

 

TATAAE trailer 2017 https://vimeo.com/207261776

https://www.chapter.org/absolute-truth-about-absolutely-everything

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×