MARCHNAD OH SO FESTIVE – GALW AM GEISIADAU

Posted on: 02 Oct 2018

Dydd Sadwrn 8 a Dydd Sul 9 o Ragfyr, 11yb – 6yh

Y flwyddyn hon mae Ffair Fwyd Nadolig ac Oh So Crafty yn cyfuno i greu Marchnad Oh So Festive!

Wedi ei gynnal dros ddau ddiwrnod ym mis Rhagfyr, mae Oh So Festive yn gyfle perffaith i chi archebu eich holl angrhegion Nadolig, o ddodrefn vintage i’r cartref a gemwaith i fwydydd blasus o’r ansawdd orau neu waith crefft o’r radd flaenaf!

Os ydych chi’n creu crefft gyfoes neu’n gwneud bwydydd blasus a hoffech chi ddarganfod sut y medrwch chi gael stondin yn y digwyddiad, cysylltwch â Cherry.Bernstein@chapter.org gyda’ch enw, eich manylion cyswllt a datganiad byr gyda manylion am eich stondin. Os oes lluniau ar gael gennych hefyd – gwych!

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Gwener 19 Hydref 2017

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×