Ymgyrch codi arian ar gyfer #ArtCarBootique 2016 yn llwyddiant ysgubol.

Posted on: 07 Jun 2016

Eleni aethom ati i ymgyrchu i godi arian at Art Car Bootique, ac mae pleser mawr gennym gyhoeddi ein bod wedi codi swm syfrdanol -  £1,378 - o ganlyniad i roddion unigol.

Ynghyd â chyfraniadau gan Gronfa Fawr y Loteri a Lloyds, cododd yr ymgyrch bron i £7,000 at ei gilydd. Roedd pob punt yn help i ariannu un o'r digwyddiadau gorau yn Chapter eleni. 

DIOLCH O GALON i bob un ohonoch a gyfrannodd yn ogystal ag i'r rheiny a ddaeth i roi cynnig ar y tombola ar y diwrnod - gobeithio y gwnewch chi fwynhau eich gwobrau!

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, cysylltwch â Jennifer Kirkham – jennifer.kirkham@chapter.org os gwelwch yn dda.

Am fwy o wybodaeth am Art Car Bootique, cliciwch yma i fynd i’r wefan.

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×