BFI Flare 2017, part 2

Posted on: 05 Apr 2017 by Philip Wyn Jones

Diwrnod 4

Jesus (Fernando Guzzoni, Chile, 86 mun). Dyw Jesus a’i dad ddim yn cyd-dynnu o gwbl. Mae’n well ganddo fod allan gyda’i ffrindiau, yn meddwi, yn cymryd cyffuriau ac yn cael rhyw. Un noson, a’r criw yn drwm dan ddylanwad alcohol a chyffuriau, mae rhywbeth ofnadwy yn digwydd ac ymhen ychydig bydd yr heddlu’n curo ar y drws. Mae tad Jesus yn cynnig ei helpu i ddianc. Does dim rhithyn o gynildeb yn y ffilm hon ac mae’r weithred erchyll yn digwydd o flaen ein llygaid heb unrhyw ymdrech i ddeall cymhellion y ffrindiau na’u cefndir.

I Love You Both (Doug Archibald, UDA, 88 mun). Mae Krystal a Donny yn efeilliaid ac maen nhw’n cael eu  hactio gan gyd-awdur y ffilm a’r cyfarwyddwr, sydd yn frawd a chwaer. Mae’r ddau brif gymeriad yn ffrindiau pennaf ac yn mwynhau cwmni’i gilydd. Un noson maen nhw’n cwrdd a dyn ifanc golygus a hynaws a’r ddau yn cael eu hudo ganddo. Mae yntau’n rhoi’r argraff ei fod yn caru’r ddau ohonyn nhw. Ydy e’n ddidwyll? Ydy e’n dwyllwr? Sefyllfa ddyrys, felly, ond mae’r cyfan yn cael ei  gyflwyno mewn ffordd ysgafn a soffistigedig i greu comedi ddymunol iawn.

Diwrnod 5

Pushing Dead (Tom E. Brown, UDA, 111 mun). Dyma hanes Dan, dyn a fu’n HIV positif ers llawer iawn o flynyddoedd. Llwyth o feddyginiaeth sy’n ei gadw’n fyw a’r arian yn ei gyfrif banc yn beryglus o brin. At hynny, mae biwrocratiaeth y system iechyd  yn llethol. Mae ei argyfwng yn cael ei fynegi’n rymus a’r prif actor, James Roday, yn gampus. Gwaetha’r modd, penderfynodd yr awdur-gyfarwyddwr droi’r cyfan yn gomedi. Ychwanegwyd llwyth o fan gymeriadau eraill ac mae’r hiwmor yn wirion heb fod yn ddigri. Canlyniad hyn i gyd ydy fod y ffilm yn rhy hir a braidd yn ddiflas.

Diwrnod 6

Out of Iraq ( Eva Orner a Chris Mckim, UDA, 81 mun). Mae’r ffilm ddogfen rymus hon yn adrodd hanes dau filwr Iracaidd, Nayyef a Hayder. Mae’r ddau’n gariadon ac yn penderfynu ffoi o’r wlad rhag cael eu herlid a’u llofruddio oherwydd eu rhywioldeb. Mae’n gymharol hawdd i Nayyef gan ei fod yn gweithio fel cyfieithydd i fyddin America ond mae blynyddoedd lawer yn mynd heibio cyn I Hayder fedru ymuno ag ef yn yr Unol Daleithiau. Mae tynged llawer o ddynion hoyw yn Irac a thu hwnt yn cael ei ddarlunio’n frawychus o glir ac mae’r ffilm drwyddi draw yn wefreiddiol.

Philip Wyn Jones

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×