Fy mywyd fel tywysydd yn Chapter

Posted on: 17 May 2013 by Sarah Nicholas

"Ydych chi'n darparu cathetrau?  Dw i wedi clywed ei bod hi'n ffilm hir." Fel tywysydd gwirfoddol yn Chapter, dw i wedi cael fy hyfforddi i ymwneud â nifer o sefyllfaoedd ond ddywedodd neb wrthyf am awydd rhai o ymwelwyr annwyl Chapter i rannu hanes eu pledrennau!

Dw i'n gyfarwydd â hynny nawr – dw i wedi bod yn dywysydd gwirfoddol, ac wedi cyfarch ymwelwyr, gwirio eu tocynnau theatr a sinema a sicrhau eu bod yn cael profiad pleserus a diogel, ers mis Awst 2012. Dw i wedi bod wrth fy modd â Chapter ers 1985. Dw i'n byw gerllaw ac yn mynychu ffilmiau a dosbarthiadau dawns, felly roedd y cyfle i roi help llaw, ac i rannu peth o'r boddhad mae Chapter yn ei roi i mi â phobl eraill, yn gyfle rhy dda i'w golli.

Naw mis yn ddiweddarach, dw i'n teimlo fel taswn i'n aelod gwerthfawr o'r tîm.  Mae pobl yn ymddiried ynof i gynrychioli Chapter ac i sicrhau bod ymwelwyr yn cael profiad cystal â phosib.

@chaptertweetsfirst time at the Chapter last night, wonderful welcome from Director Ryan Romain and @sarahnicholasthanks #willcomeagain

— Keith Davies (@Keefyfromusk) April 16, 2013

Ac mae cyfarwyddwyr dramâu hyd yn oed yn gofyn i mi pryd mae eu perfformiadau'n dechrau! Dw i wedi gweld ffilmiau gwych yma a chynyrchiadau theatr na fyddwn i fel arall wedi meddwl mynd i'w gweld. Mae Chapter wedi herio fy newisiadau diwylliannol, a dw i wedi dod i adnabod ambell aelod o'r tîm ymroddedig a brwdfrydig sy'n gweithio yma. Dw i hefyd wedi mwynhau trafodaethau bywiog â chynulleidfaoedd y sinema a'r theatr ac wedi dysgu ei bod hi'n anodd iawn glanhau caws - wedi'i smyglo i mewn i'r sinema - o garped.  Yn ogystal a hynny i gyd dw i hefyd wedi datblygu obsesiwn â rhwygo tocynnau ymwelwyr yn hollol berffaith.  Ond dw i wedi cael ar ddeall bod hynny'n beth cwbl normal.

Dw i wrth fy modd yn tywys.  Dw i ddim wedi difaru fy mhenderfyniad i wirfoddoli am eiliad.  Ond bydda' i wastad yn difaru i fi golli drama'r melon dŵr... 

At show briefing today, the tech guy uttered the line "Don't worry about the watermelon, I'll deal with it". I love ushering @chaptertweets

— Kate Owen (@jokerunning) March 7, 2013

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×