Gwyl Ffilm Ryngwladol Caeredin 2016

Posted on: 04 Jul 2016 by Philip Wyn Jones

Philip Wyn Jones' highlights from this year's festival.

Bellach mae’r wyl hon yn 70 oed. O’r arlwy cynhwysfawr dewisais i wyth ffilm a dyma nhw.

1: THE HOMECOMING (Bjorn Hlynur Haroldsson, Gwlad yr Ia, 95mun). Mab golygus y teulu yw’r un sy’n dod adre. Mae yn ei ugeiniau cynnar, wedi cwrdd a merch, ac yn bwriadu ei phriodi hi’n fuan. Eitha syniad gan ei bod hi’n feichiog, Pam mae’r tad mor negyddol ei agwedd tuag at yr uniad yma? Cawn wybod yng nghwrs y ffilm. Dyma ffilm bleserus iawn i’w gwylio. Math o gomedi ddwys yw hi, gydag actorion godidog a gwledd o olygfeydd hudolus Gwlad yr Ia

2: Y LLYFRGELL (Euros Lyn, DU, 87mun). Lleolir y ddrama ddirgelwch gampus hon yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yn sgil hunan-laddiad honedig nofelydd enwog  mae ei merched sy’n efeilliaid (Catrin Stewart) yn penderfynu cael hyd i’r gwirionedd. Nofel gan Fflur Dafydd yw sail y ffilm ac mae rhediad y stori a’r troeon annisgwyl ynddi yn gyffrous iawn. Dyma ffilm gyntaf Euros Lyn ar gyfer y sinema ar ol profiad helaeth ym myd y teledu. Siaradodd e’n ddifyr wrth gyflwyno’r ffilm ac yn y sesiwn holi ac ateb wedyn.

3: MOON DOGS (Philip John, DU ac Iwerddon, 89mun). Dyma ffilm sy’n hyfryd o ryngwladol. Cychwynnodd y prosiect yng Nghymru a Chymry yw’r cynhyrchydd a’r cyfarwyddwr.Lluniwyd y sgript gan Albanwr ac yn yr Alban y gwnaed y ffilmio gyda Byrddau Ffilm Cymru , Yr Alban ac Iwerddon yn cyd-gyfrannu. Daw’r prif actorion o Iwerddon (Tara Lee), Yr Alban (Christy O’Donnell) a Chymru (Jack Parry-Jones). Cariad at gerddoriaeth sy’n eu huno er nad yw’r ddau lysfrawd yn agos ar y cychwyn, a’r ferch yn un oriog. Mae’r action’n gampus a chefn gwlad yr Alban yn serennu hefyd. Drannoeth y ffilm digwyddais i gwrdd a Tara, Christy a Jack, y tri ohonyn nhw’n bobl ifanc hyfryd dros ben a darganfod fod Jack, fel fi, yn hanu o Ferthyr a’n bod wedi mynychu’r un ysgol uwchradd.

4: 2 NIGHTS TILL MORNING (Mikko Kuparinen, Ffindir a Lithuania, 84mun). Mae dyn o’r Ffindir a dynes o Ffrainc yn cwrdd yn Lithuania ond yn methu mynd adre oherwydd problemau yn y maes awyr. Mae dwy noson yng nghwmni ei gilydd fel petai’n awgrymu bod perthynas ar y gweill ond a fydd eu bywydau personol yn ol yn eu cartrefi yn rhwystro hynny? Mae’r ddau actor rhyngddynt yn llwyddo i gynnal y ffilm ac mae’r diweddglo penagored ynun eithaf optimistaidd.

5: MOM&ME (Ken Wardrop, Iwerddon ac UDA, 76mun). Aeth y cyfarwyddwr Gwyddelig draw i’r Unol Daleithiau I wneud y ffilm ddogfen hon. Fe ddywedir mai yn Nhalaith Oklahoma y mae ‘dynion go-iawn’ UDA yn byw. Beth, tybed, fyddai eu hagwedd nhw at eu mamau. Gan ddefnyddio fframwaith rhaglen radio , cawn farn nifer o ddynion. Nid lleisiau’n unig gawn ni ond y dynion a’u mamau yn eu cynefin . Mae digonedd o hiwmor yn y ffilm hyfryd hon ond dwyster hefyd.

6: HAROLD AND LILLIAN: A HOLLYWOOD LOVE STORY. (Daniel Raim, UDA, 94mun). Chwaraeodd y par priod Harold a Lillian Micheson ran allweddol yn hanes Hollywood. Roedd Harold yn feistr ar ddarlunio golygfeydd cyn iddynt gael eu ffilmio ac roedd yn un o hoff gydweithwyr Alfred Hitchcock o ddyddiau To Catch a Thief hyd at Topaz. Rhoddir sylw arbennig yn y ffilm i’w waith ar The Birds a Marnie. Ymchwilydd, llyfrgellydd ac archifydd oedd Lillian ac ai cenedlaethau o gyfarwyddwyr ati am gymorth a chyngor, gan gynnwys Hitchcock yng nghyswllt The Birds. Dyma ffilm hynod ddiddorol, ac wrth drafod bywydau personol Harold a Lillian mae’n deimladwy hefyd.

7: THE CARER (Janos Edelenyi, DU a Hwngari, 89mun). Mae hen actor Shakespearaidd (Brian Cox) yn wael ac angen gofal gydol y dydd a’r nos. Cyflogir merch ifanc o Hwngari fel gofalwr. Ar y dechrau dydyn nhw ddim yn cyd-dynnu o gwbl ond ymhen amser fe ddon nhw’n ffrindiau pennaf. Daw hyder yr actor yn ol ac mae’r ferch yn cychwyn ar yrfa fel actores. Cyfarwydd? Ystrydebol? Yn bendant. Mae dyfyniadau diddiwedd o Shakespeare i blesio’r gynulleidfa ‘ddiwylliedig’ a digon o regfeydd i ddangos nad yw’r bobl yna yn gul. Mae portread Coco Konig o’r gofalwr yn hyfryd ond at ei gilydd cefais hon yn ffilm ddiflas y tu hwnt.

8: IRREPLACEABLE (Thomas Lilti, Ffrainc, 102mun). Yn yr un traddodiad a chyfresi teledu poblogaidd fel Dr Finlay’s Casebook a Doc Martin, dyma hanes dau feddyg yn gweithio yng nghefn gwlad, heb gymaint a hynny o adnoddau. Bu’r cyfarwyddwr yn feddyg ei hun ac mae’r cymeriadau a’r digwyddiadau yn argyhoeddi. Dyma gyfle prin i  weld a mwynhau ffilm a fwriadwyd, hyd y gwelaf I, ar gyfer y farchnad gartref yn Ffrainc.

Philip Wyn Jones

www.edfilmfest.org.uk

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×