Gwyl Ffilmiau Glasgow 2018

Posted on: 06 Mar 2018 by Philip Wyn Jones

Erbyn hyn rwyf wedi mynychu Gwyl Ffilmiau Caeredin ryw saith gwaith a dyma fentro draw I  Glasgow I weld sut siap sydd ar eu gwyl nhw. Roedd rhaglen yr wyl yn addawol iawn a phrynais  docynnau ar gyfer 17 ffilm. Fe’u dangoswyd mewn tair canolfan; y GFT (Theatr Ffilmiau Glasgow), y CCA (Canolfan y Celfyddydau Cyfoes) a Cineworld. Dyma’r ffilmiau yn y drefn yn y gwelais I nhw.

1: Western (Valeska Grisbach, Yr Almaen, 1awr 59munud). Nid y Gorllewin Gwyllt sydd yma ond criw o’r Almaen yn mynd i Fwlgaria i wneud y gwaith caib a rhaw ar gyfer gorsaf drydan-ddwr. Mae gwrthdaro rhwng yr Almaenwyr a’r brodorion, ac ymhlith yr Almaenwyr eu hunain. Mae un o’r Almaenwyr yn henach na’r gweddill ac yn fwy aeddfed na nhw. Ei berthynas ef gyda’i gydweithwyr a’r Bwlgariaid yw prif destun y ffilm feddylgar hon sy’n hoelio’r sylw.

2: Scotty and the Secret History of Hollywood (Matt Tyrnauer, Unol Daleithiau America, 1awr 38munud). Bellach yn hen ddyn, sefydlodd Scotty Bowers tra’n ifanc fusnes llewyrchus o’i bencadlys mewn gorsaf betrol ddi-nod. Trefnai  sawl orig rywiol gyfrinachol i actorion hoyw a lesbaidd Hollywood ac enwogion eraill. Mewn llyfr, ac yn y ffilm hon sydd wedi’i seilio arno, mae’n datgelu’r cyfan ond yn nodi ei fod am gadw cyfrinachau y bobl sy’n dal yn fyw. Mae’n storiwr difyr ond mae rhai wedi ei feirniadu am beidio a chadw’r cyfrinachau am byth.

3: Keep the Change (Rachel Israel, UDA, 1awr 34munud). Mae David yn wr ifanc o deulu cefnog iawn ac mae’n teithio I bob man mewn tacsi. Ar ddiwedd y daith, y geiriau sy’n deitl I’r ffilm yw ei ymadrodd bob tro. Mae problemau dysgu a phersonoliaeth ganddo  a mam sy’n or-ofalus ohono er nad yw hi’n ei hoffio nac yn ei barchu. Rhaid iddo fynychu grwp I bobl ifanc sydd a phroblemau tebyg i’w rai ef. Mae’n brofiad annifyr iddo ond pwy yw’r ferch sy’n ymserchu  ynddo a beth fydd ymateb ei fam os bydd son am syrthio mewn cariad a phriodi?

4: Disappearance (Ali Asgar, Iran, 1awr, 28munud). Mae dynes ifanc yn rhuthro i mewn i ysbyty. Daw dyn ifanc i’r ysbyty i’w chynorthwyo. Ni chawn wybod yn syth beth yw ei phroblem hi na phwy yw’r dyn. Mae ei hamharodrwydd hi i fod yn onest gyda’r nyrsus a’r doctoriaid, a biwrocrataeth y system , yn ei rhoi hi mewn sefyllfa anobeithiol.  Daw ffrindiau i’r adwy ond yna mae rhywun yn  diflannu. Ffilm uniongyrchol a di-lol yw hon ac mae’n un rymus dros ben.

5: The Breadwinner (Nora Twomey, Iwerddon, 1awr 28munud). Mae’r ffilm hon yn canolbwyntio ar fywyd teulu yn Kabul, Afghanistan ac effaith teyrnasiad y Taliban arnyn nhw a’r gymdeithas yn gyffredinol. Merch un ar ddeg oed sy’n gorfod  cynnal y teulu pan gaiff y tad ei garcharu.Oes gobaith iddo gael ei ryddhau? Ffilm wedi ei hanimeiddio yw hon. Mae’r lleoliadau yn y ddinas ac allan yn y wlad wedi eu darlunio’n wych ond mae’r bobl yn ymddangos yn anystwyth a herciog.

Rhan 2

Philip Wyn Jones

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×