Pwyllgor Ieuenctid Chapter

Posted on: 07 Feb 2019 by Matt Beere

Cawsom sgwrs fyr yn y Digwyddiad Llwybrau Creadigol fis Tachwedd diwethaf yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Trafodon ni Ganolfan Celfyddydau Chapter, a'n cenhadaeth ar gyfer 2019; sef gwneud Chapter yn lle sy'n denu mwy o bobl ifanc.

Gyda hyn mewn cof, mae Chapter yn chwilio am grŵp o bobl ifanc rhwng 14 a 24 oed i ffurfio Pwyllgor Ieuenctid. Bydd yr aelodau yn cael hyfforddiant a mynediad at nifer o weithdai i ddatblygu sgiliau rhaglennu ar gyfer ieuenctid.

Os hoffet ti fod yn rhan uniongyrchol o ddatblygu rhaglen artistig Chapter o safbwynt rhywun ifanc, yna mae gwahoddiad i ti ddod i gyfarfod ar ddydd Mercher 14 Chwefror am 4.30yp.

Bydd y cyfarfod yn rhoi mwy o fanylion i ti ynghylch beth yw bwriad y cynllun, pa ymrwymiadau fydden ni'n eu disgwyl gennyt ti, ynghyd ag egluro beth fydd rhai o'r manteision i ti.

Bydd pawb sy'n dod yn cael tocyn sinema i ddau i weld unrhyw ffilm, unrhyw bryd, unrhyw ddydd, yn Chapter (yn amodol ar dystysgrif oed y ffilm, wrth gwrs!).

Into Film yw un o'r sefydliadau partner fydd yn rhan o'r fenter hon. Elusen addysg ffilm sydd wedi'i lleoli yma yn Chapter yw Into Film. Fel rhan o'r bartneriaeth, bydd Into Film yn cynnig gweithdai ac yn gweithio gyda ni i sicrhau dy fod yn cael amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd fel aelod o'r pwyllgor. Bydd cyfle hefyd i ti ddysgu am weithgareddau allgymorth ieuenctid Into Film, gan gynnwys ei Gyngor Ymgynghori Ieuenctid, a gweithio gyda nhw.

Cynhelir y cyflwyniad yn Sinema 1 Chapter ddydd Mercher 14 Chwefror rhwng 4.30yp a 5.30yp.

Bydd angen cadarnhau os wyt ti am ddod i'r cyfarfod drwy glicio ar y ddolen/linc isod a chofrestru.

https://www.eventbrite.co.uk/e/youth-programming-presentation

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×