• Oriau agor Chapter

  Mae Chapter ar agor bob dydd o'r wythnos o 8.30am (9.30am ar ddydd Sul) tan amser cau'r bar.

  More info
 • Gwybodaeth + Prisiau Tocynnau

  Dyma brisiau tocyn Sinema ar hyn o bryd. Mae mynediad i'r Oriel yn rhad ac am ddim ac mae prisiau tocynnau Theatr yn amrywio - gweler tudalen y digwyddiad perthnasol am fanylion.

  More info
 • Mynediad i bobl anabl

  Mae Chapter yn fan cwbl hygyrch – mae yna fynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig a lifft sy'n arwain at y llawr cyntaf.

  More info
 • Siop Chapter

  Mae Swyddfa Docynnau Chapter yn cadw amrywiaeth o anrhegion a nwyddau at ddant a chyllideb pawb.

  More info
 • Eat & Drink

  Our award-winning caffi-bar is at the very heart of Chapter and has a vibrant and welcoming atmosphere at all times of day, seven days a week.

  More info

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×