THIS CAMPAIGN HAS NOW ENDED, BUT YOU CAN STILL MAKE A DONATION TOWARDS CHAPTER'S PROGRAMME BY VISITING chapter.org/donate-now

The Chimes

Prosiect arloesol a heriol sy’n dathlu gwir cydweithrediad rhwng y Celfyddau a’r gymuned di-gartref.

Mae’r Nadolig yn amser ble mae’r rhan fwayf ohonom i ffwrdd o’r gwaith. Mae’n gyfnod i dreulio amser â theulu a ffrindiau; cyfnod i fwynhau gyda’n gilydd. Ond does gan bawb mo’r fraint honno.

Mae’r Chimes yn ddarn newydd o theatr sydd wedi ei addasu o ail stori Nadolig Charles Dickens ac yn ymateb uniongyrchol i’r pwnc sy’n gorwedd yng nganol stori Dickens: tydy cymdeithas sy’n edrych lawr ar y tlawd ac yn eu cosbi ddim yn un i fod yn falch ohonno.

Ond mae’r prosiect yma’n llawer mwy ‘na chynhyrchiad yn unig; mae am geisio pontio’r celfyddydau a’r gymuned di-gartref. Trwy gyfres o weithdai ac ymarferion, mae’r prosiect yn mynd i helpu’r defnyddwyr gwasanaeth mewn lloches i’r digartref yng Nghaerdydd a Llundain i ail-adeiladu eu hyder, buddsoddi yn eu dyfodol cyn cael y cyfle i ymuno yn y cast proffesiynol.

A dyma ble medrwch chi helpu; rydym yn chwilio am gyfraniadau sydd am fynd tuag at gyfnod datblygu ac ymarfer y prosiect. Rydym yn gofyn am gymorth tuag at brosiect sy’n taro golau ar ddi-gartrefedd ond sydd hefyd am gynnig profiad i’r defnyddwyr gwasanaeth sydd am wneud iddyn nhw deimlo’n saff, wedi eu gwerthfawrogi ac yn rhoi gobaith iddynt.

Cyfranwch nawr a byddwch yn siwr o ddilyn ein taith i gael gweld beth yn union yr ydych chi wedi ei helpu i ddigwydd.

I gyfranu tuag ymgyrch Nadolig Chapter; The Chimes clicliwch yma neu tecsiwch CHIM35 £10 i 70070.

I wybod mwy am y cynhyrchiad ac i archebu tocynnau, cliciwch yma.

Prosiect The Chimes mewn partneriaeth greadigol â Judith Roberts. 

Newyddion Chapter

 • MARCHNAD OH SO FESTIVE – GALW AM GEISIADAU

  02 Hyd 2018

  Dydd Sadwrn 8 a Dydd Sul 9 o Ragfyr, 11yb – 6yhY flwyddyn hon mae Ffair Fwyd Nadolig ac Oh So Crafty yn cyfuno i greu Marchnad Oh So...

 • National Lottery Cinema Day

  21 Medi 2018

  Did you know every time you play The National Lottery you’re supporting British film as well as community projects in your local area...

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×