Mwy o wybodaeth am yr holl bobl hynny sy'n cadw Chapter i fynd ... gan gynnwys ambell gyfrinach a sawl jôc ofnadwy.

Rydym yn cyflogi tîm sy'n gyfwerth â ?? swydd lawn amser mewn ystod eang o swyddogaethau - o drefnu perfformiadau theatr, gweini bwyd a gwerthu tocynnau i sicrhau bod eich ymweliad â Chapter yn brofiad arbennig.

Fyddai tîm Chapter ddim yn gallu dod i ben heb frwdfrydedd ac ymroddiad (a dawnsio Pearl & Dean) dros 100 o wirfoddolwyr ac Ymddiriedolwyr.

Felly, er mwyn i chi all rhoi wyneb i'r enw neu ddod o hyd i berson penodol, dyma fanylion bywgraffyddol a manylion cyswllt ein staff.

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol o unrhyw fath, e-bostiwch enquiry@chapter.org

 

 

Swyddfa'r Cyfarwyddwr

Datblygu

Y Rhaglen a Dysgu

Buildings & Estate

Adeiladau A'r Ardd Gymunedol

Directors - Senior Management Team

Director's Office

Canolfan Ffilm Cymru

Film Hub Wales

Caffi Bar

Gwirfoddolwyr

Marketing and Development

Programme and Learning

Tocynnau a Gwerthiant

Technegol A TG

Ymddiriedolwyr

Visitor Services and Front of House

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×