Andy Eagle - Cyfarwyddwr

Dw i'n falch o arwain y sefydliad celfyddydol anhygoel hwn sydd â'i wreiddiau'n gadarn yng nghymuned artistig Caerdydd a chymdogaeth Treganna.  Mae'n sefydliad celfyddydol gwirioneddol unigryw sy'n gyfuniad o raglen gelfyddydol o safon a gweithgarwch cymdeithasol a chymunedol.   Dw i wrth fy modd â'r cyfosodiad o goreograffi cyfoes yn y stiwdio, y drws nesaf i ysgol ballet leol a'r disgyblion yn eu twtws pinc.   Chapter yw curiad calon arloesi creadigol yng Nghaerdydd ac mae'n chwarae rôl amhrisiadwy ym mywyd Cymru.   Porwch ein gwe-fan newydd i weld holl amrywiaeth gweithgareddau Chapter.

Dw i wedi gweithio yn Ne Cymru ers dros 20 mlynedd mewn mannau'n amrywio o Theatr y Grand, Abertawe, a Chyngor Castell-nedd Port Talbot, i Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu.  
 

Dywedwch jôc wrthym

Sawl rheolwr celfyddydol sydd ei angen i newid bylb golau?   - Dim unigolion ond partneriaeth gynhwysol o gefndiroedd a chymunedau amrywiol ...
 

andy.eagle@chapter.org

029 2031 1061

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×