Claire Vaughan - Swyddog y Rhaglen Ffilm a Sinema

Wedi'i dadwreiddio o diroedd gwyllt gogledd Cernyw, daeth Claire i Gymru, i astudio ym mhrifysgol Abertawe, cyn parhau â'i hastudiaethau yn Washington State, UDA.Symudodd yn ôl i Gymru wedi hynny, i Gaerdydd, lle mae hi wedi ymgartrefu.

Mae hi'n credu ei bod hi'n bwysig cario llyfr gyda hi bob amser ac yn dechrau poeni os nad yw hi wedi bod i weld o leiaf un gig bob wythnos. Mae hi'n credu ei bod hi'n treulio gormod o amser ar Twitter y dyddiau hyn ac yn caru ei chath. Ei huchelgais yw ceisio gweld pob ffilm a wnaed erioed a chwrdd â phob un ar y Ddaear cyn iddi farw.

Dywedwch gyfrinach wrthym 

Er fy mod i'n defnyddio fy llaw chwith gystal â fy llaw dde, dw i'n dal yn eithaf trwsgl.

Dywedwch jôc wrthym 

Where did the kittens go on a day out?

The Mewseum

claire.vaughan@chapter.org

029 2031 1056

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×