Daniel Young - Uwch-Dechnegydd

Tatŵ, gwallt hir a barf. I'w weld gan mwyaf yn y mannau tywyll y tu ôl i'r llwyfan yn y theatr.

Cafodd y sbesimen penodol hwn ei fagu yn nhiroedd gwyllt Norfolk, ei gludo i fyd hedonistaidd Bretton Hall i hyfforddi fel dylunydd goleuo a'i ryddhau wedi hynny i fyd ansicr. 

Ar ôl sawl blwyddyn yn ceisio gwneud synnwyr o realiti, cafodd ei ddal gan Chapter ar ddiwedd haf 1997. 

Dywedwch gyfrinach wrthym

Fi yw Keyser Soze 

Dywedwch jôc wrthym

Pam? 

dan.young@chapter.org

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×