Dean Woolford - Rheolwr Technegol

Dechreuais yn Chapter fel Technegydd yn yr Oriel, a symud ymlaen i fod yn Rheolwr Arddangosfeydd ac, yn ddiweddarach eto, yn Rheolwr Technegol.

Dw i'n hoff o her, sy'n beth da iawn, am wn i. Dw i'n gweithio erbyn hyn gyda'r drydedd genhedlaeth o raglenwyr a churaduron yn Chapter ac, yn ystod fy 18 mlynedd yma, gallaf ddweud i sicrwydd na fu dau ddiwrnod yn union yr un fath.

Mae darparu atebion er mwyn galluogi i raglen amrywiol Chapter gael ei chyflwyno yn brofiad gwerth chweil a dw i'n ddiolchgar am fod wedi cael y cyfle i gwrdd â rhai o'r bobl mwyaf diddorol y gallech chi'u dychmygu.

Dywedwch gyfrinach wrthym 

Fe geisiodd mam Rachel Whiteread fy machu unwaith ar ôl parti noson agoriadol.

Dywedwch jôc wrthym 

All our exhibitions are well hung!

dean.woolford@chapter.org

029 2035 5668

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×