Elaina Johnson - Cyfarwyddwr Datblygu

Ymunodd Elaina â Chapter yn 2007 ac mae ganddi bron i ddeng mlynedd o godi arian uniongyrchol mewn sefydliadau celfyddydol.

Ar ôl astudio ar gyfer gradd Meistr yng Ngweinyddiaeth y Celfyddydau yng Ngholeg Goldsmiths, bu'n gweithio yn Adran Ddatblygu Cerddorfa'r Philharmonia, lle'r oedd hi'n gyfrifol am y cynllun Cyfeillion a Myfyrwyr.

Wedi hynny, treuliodd ddwy flynedd gyda Thîm Datblygu Opera Cenedlaethol Cymru a blwyddyn fel Rheolwr Apeliadau yn yr Old Vic, Bryste, cyn ymuno â Chapter yn 2007 i godi arian ar gyfer prosiect ailddatblygu gwerth £4m. Ers hynny, mae Elaina wedi sicrhau cefnogaeth sylweddol o ran cyfalaf a refeniw gan ystod o unigolion, cwmnïau, arianwyr cyhoeddus a sefydliadau elusennol ac ymddiriedolaethau. 

Dywedwch gyfrinach wrthym

O, diawch, allwch chi ddweud rhywbeth sy'n gwneud i fi swnio'n fwy diddorol nag ydw i mewn gwirionedd? Mae hyn yn ddiflas braidd, a dyw e ddim yn gyfrinach mewn gwirionedd ond ... roeddwn i'n arfer gweithio ym maes gwyddoniaeth fforensig ... ydy hynny'n ddigon da? Roeddwn i eisiau ychwanegu hefyd fy mod i'n gyfrifol am dderbyn i'n labordy ni ben dynol a phâr o draed (heb weddill y corff) ar ôl trosedd - ond mae'n bosib bod hynny braidd yn erchyll i gynulleidfa Chapter! 

Dywedwch jôc wrthym

Dau dedi bêr yn eistedd yn y cwpwrdd caledu. Pa un sy'n aelod o'r fyddin? Yr un sydd ar y tanc.

elaina.johnson@chapter.org

029 2035 5662

Newyddion Chapter

 • MARCHNAD OH SO FESTIVE – GALW AM GEISIADAU

  02 Hyd 2018

  Dydd Sadwrn 8 a Dydd Sul 9 o Ragfyr, 11yb – 6yhY flwyddyn hon mae Ffair Fwyd Nadolig ac Oh So Crafty yn cyfuno i greu Marchnad Oh So...

 • National Lottery Cinema Day

  21 Medi 2018

  Did you know every time you play The National Lottery you’re supporting British film as well as community projects in your local area...

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×