Enrico Carpanini - Ymddiriedolwr

Mae gan Enrico drwyn mawr a diddordeb mewn gitarau. Mae e hefyd yn gredwr angerddol yng ngwerth y sector elusennol. Yn y gorffennol, gweithiodd fel cynghorydd cyfreithiol i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a sefydlu Cyfraith Elusennau Cymru a Chynadleddau Ymddiriedolwyr a Llywodraethu Cymru ymysg eraill. Ar hyn o bryd, mae e'n un o Uwch-gynghorwyr Cyfreithiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac yn eistedd ar bwyllgor gweithredol Cyfiawnder Cymru, elusen sy'n gweithio i hyrwyddo cymorth cyfreithiol pro bono yng Nghymru.

Mae e hefyd wedi rheoli ei fusnes marchnata ei hun, wedi casglu amrywiaeth o gymwysterau rhyfedd gan gynnwys MBA, ac wrth ei fodd â ffilm a cherddoriaeth. 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×