Graham Shelswell - Rheolwr Cyfleusterau ac Adeiladau

Bu Graham yn gweithio yn Chapter ers y dyddiau cynnar pan oedd ganddo wallt! Mae e'n gyfrifol am reoli adeiladau canolfan gelfyddydau brysur a gwneud yn siŵr ei bod hi'n gallu darparu ar gyfer bron i filiwn o ymwelwyr bob blwyddyn!

Mae Graham yn gyfrifol am ddatblygu strategaeth amgylcheddol hir-dymor Chapter gan gynnwys cyflwyno paneli solar, dŵr llwyd a lleihau allyriadau carbon yr adeilad.

Tell us a secret

Gofynnwch i fy sgerbwd

Dywedwch jôc wrthym 

I bought a ceiling fan the other day. Complete waste of money. He just stands there applauding and saying "Ooh, I love how smooth it is."

graham.shelswell@chapter.org

029 2031 1052

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×