Gwirfoddolwyr - Tywyswyr Sinema a Theatr

Mae ein gwirfoddolwyr yn griw gwych o bobl ac yn dod o bob cefndir - ond mae ganddynt bob un rai pethau'n gyffredin: maent yn hollol gefnogol i waith ac ethos Chapter ac maen nhw wrth eu boddau â phrofiadau newydd ac â chroesawu pobl i'r adeilad. Fel gwirfoddolwr, byddwch yn gwneud cyfraniad hanfodol at y gwaith yr ydym yn ei gyflawni ac, yn gyfnewid, byddwn yn rhoi cyfleoedd i chi i weld perfformiadau theatr a dangosiadau ffilm, i dderbyn hyfforddiant ac, yn bwysicaf oll, i fod yn rhan o gymuned Chapter.

Rydym yn recriwtio ein gwirfoddolwyr sawl tro bob blwyddyn, ac mi fyddwn yn hysbysebu yma. Os ydych chi am wirfoddoli yma yn Chapter, cadwch lygad ar ein gwefan, a llenwch ffurflen gais.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×