Hana Lewis - Rheolwr Strategol Canolfan Ffilm Cymru

Pan oeddwn yn ifanc, ein sinema leol oedd un o'r theatrau hynaf yng Nghymru a hwnnw oedd fy hoff le i wylio ffilmiau. Ar ôl cwblhau MPhil mewn Ffilm a Llenyddiaeth Americanaidd ym Mhrifysgol Birmingham, roeddwn yn gwybod fy mod i eisiau helpu i gadw drysau'r sinemâu hyn ar agor ac annog pobl i wylio rhai o'r ffilmiau anhygoel y bûm i'n ddigon ffodus i'w gweld ar y sgrin fawr, wrth weithio mewn gwyliau ffilm fel Flatpack a Gŵyl Ryngwladol Leeds, er enghraifft.

Dyna pam mai Rheolwr Canolfan Ffilm Cymru yw'r swydd berffaith i fi. Dw i'n dod i leoliad anhygoel (Chapter) bob dydd ac yn gweithio gyda'n haelodau hyfryd; sinemâu cymunedol, cymdeithasau ffilm, gwyliau a chanolfannau celfyddydol o bob lliw a llun ... Dw i wedi dod i adnabod nifer fawr o'r rhain dros y pum mlynedd diwethaf, ac yn rhinwedd fy swydd flaenorol hefyd, gyda Ffilm Cymru Wales.

Dywedwch gyfrinach wrthym:

Yn fy amser hamdden, dw i'n gantores werin gyfoes ac yn gwirfoddoli gyda Chartref Cŵn Caerdydd!

Dywedwch jôc wrthym:

Ble mae Rottweiler yn eistedd mewn sinema? Yn unrhyw le y dymuna!

hana@filmhubwales.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newyddion Chapter

 • MARCHNAD OH SO FESTIVE – GALW AM GEISIADAU

  02 Hyd 2018

  Dydd Sadwrn 8 a Dydd Sul 9 o Ragfyr, 11yb – 6yhY flwyddyn hon mae Ffair Fwyd Nadolig ac Oh So Crafty yn cyfuno i greu Marchnad Oh So...

 • National Lottery Cinema Day

  21 Medi 2018

  Did you know every time you play The National Lottery you’re supporting British film as well as community projects in your local area...

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×