Matt Beere - Swyddog Addysg a Chyfranogi

Graddiais o Brifysgol Morgannwg yn 2003 â BA mewn Theatr a Chyfryngau'r Ddrama. Dechreuais weithio yn Chapter y diwrnod ar ôl fy seremoni raddio ac fe fydd hi'n 10 mlynedd ers hynny ar 20 Mehefin, 2013.

Dechreuais fel cynorthwy-ydd rhan-amser i'r Rhaglennydd Sinema ac, yn ystod y cyfnod hwn hefyd, fe greais i ddarn a berfformiwyd yn y brif theatr. Dw i wedi parhau i weithio ym myd y theatr a pherfformio a chydweithio â llawer o gwmnïau theatr gwahanol o Berlin i Tokyo.

Yn ystod blynyddoedd lawer o ddatblygu fy rôl o fewn y Sinema, dw i wedi bod yn Gydlynydd Sinema, Swyddog Addysg Ffilm, ac yn Swyddog Ymgysylltu Sinema a Chelfyddydau Byw.  Yn ddiweddar, dw i wedi derbyn teitl newydd - Swyddog Addysg a Chyfranogi - a dw i'n gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno portffolio amrywiol o brosiectau addysg ac ymgysylltu ar gyfer pobl o wahanol oedrannau a galluoedd.

Dywedwch gyfrinach wrthym

Fel plentyn, roeddwn i'n ofni tylluanod - ac maen nhw'n dal i godi ofn arna i, i raddau llai bellach.

Dywedwch jôc wrthym

Q: What do you call a man stuck to the front of a car?

A: Reg.

matt.beere@chapter.org

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×