Megan Price - Rheolwr Marchnata

Yn wreiddiol o Fwcle, symudais i Gaerdydd yn 2004 i astudio Rheolaeth Gelfyddydol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Gwnes i gyfnod o brofiad gwaith yn Chapter a d'yn nhw ddim wedi gallu cael gwared arna' i ers hynny!

Ar ôl cael fy nghyflogi'n wreiddiol fel Cynorthwy-ydd Marchnata, mae Chapter wedi rhoi'r gefnogaeth a'r hyfforddiant angenrheidiol i fi allu datblygu fy sgiliau a dod yn Rheolwr Marchnata.

Dw i'n blentyn y theatr - roedd fy rhieni'n gweithio yn Theatr Clwyd yn ystod fy mhlentyndod ac fe es i i'r gwaith gyda fy mam unwaith, i'r adran wisgoedd, yn y pram. Felly, y tu allan i'r gwaith, dw i'n hoff o fynd i'r theatr. Mae ymweld â gŵyl y Fringe yng Nghaeredin wastad yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn. Dw i hefyd yn mwynhau gwau, darllen a phobi - mae fy nghacennau bach melfed coch yn ffefrynnau go iawn yn y Swyddfa Farchnata!

Dywedwch gyfrinach wrthym 

Tasen i'n dweud wrthych chi, byddai'n rhaid i mi'ch lladd.

Dywedwch jôc wrthym 

Pa un yw'r gacen gyflymaf?

Sgon ...

megan.price@chapter.org

029 2031 1066

Twitter | LinkedIn

Newyddion Chapter

 • MARCHNAD OH SO FESTIVE – GALW AM GEISIADAU

  02 Hyd 2018

  Dydd Sadwrn 8 a Dydd Sul 9 o Ragfyr, 11yb – 6yhY flwyddyn hon mae Ffair Fwyd Nadolig ac Oh So Crafty yn cyfuno i greu Marchnad Oh So...

 • National Lottery Cinema Day

  21 Medi 2018

  Did you know every time you play The National Lottery you’re supporting British film as well as community projects in your local area...

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×