Nicky Keeping - Rheolwr y Gwasanaeth Llogi

Dw i wedi gweithio yn Chapter ers 24 mlynedd ac, yn ystod y cyfnod hwnnw, wedi gweithio yn y rhan fwyaf o adrannau!  Erbyn hyn, fi sy'n gyfrifol am rentu'r holl fannau yn Chapter y gellir eu llogi. O ystafelloedd hyfforddi ac ystafelloedd ymarfer i ystafelloedd cyfarfod a mannau dawns. 

Yn ddiweddar, dw i wedi derbyn cyfrifoldeb dros rentu gofod swyddfa ac wedi mwynhau cyfarfod â'r holl bobl sy'n llogi gofod yma - ar gyfer dosbarthiadau dydd neu am gyfnodau hirach, ynghyd a'r tenantiaid hynny sydd wedi bod yma ers dros 20 mlynedd!

Dywedwch gyfrinach wrthym

Dwi i'n dipyn o grochenydd.

Dywedych jôc wrthym

Why is it only Tudor buildings we mock?

nicky.keeping@chapter.org

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×