Romy Johnson - Ymddiriedolwr

Treuliodd Romy ugain mlynedd yn gweithio yn y diwydiant ffasiwn rhyngwladol; dechreuodd ym maes marchnata ac ymgynghori yn Ewrop a'r Unol Daleithiau yna daeth yn Brif Swyddog Gweithredol gyda gwasanaeth cymorth technegol a busnesau dylunio, gweithgynhyrchu a marchnata yn y DG. Yn 2000 penderfynodd newid cyfeiriad ac ers 2003 bu'n gyfrifol am ymgynghoriaeth hyfforddi sy'n gweithio gydag unigolion a sefydliadau; mae hi'n ymddiddori'n benodol mewn rheolaeth emosiynol a sgiliau cyfathrebu effeithiol. 

Mae Romy hefyd yn gefnogwr rygbi frwd rygbi ac yn mwynhau dilyn Cymru (a'i mab, sy'n chwarae rygbi dosbarth cyntaf yng Nghymru). Mae hi'n ei hystyried ei hun yn 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×