Stephen Phillips - Swyddog Dros Dro y Rhaglen Sinema

Symudais i Gaerdydd o Gwmbrân yn 2010 i astudio Llenyddiaeth Saesneg a Beirniadaeth Ddiwylliannol ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd hynny'n ffordd wych o ymwneud â nifer o wahanol ffurfiau celfyddydol. Yn ystod fy nghyfnod yma, dw i wedi cymryd rhan mewn gwaith ysgrifennu gyda Gŵyl Ddylunio Caerdydd, Gŵyl Sŵn, Llenyddiaeth Cymru a grŵp y 'Modern Alchemists'. Dechreuais weithio yn Chapter yn y caffi-bar cyn symud i fyny'r grisiau i helpu allan yn yr adran sinema - mae'n lle gwych i ehangu gorwelion a datblygu sgiliau ac i gwrdd â phobl hyfryd iawn.

Dw i'n mwynhau bwyd, gigs, beicio ac ysgrifennu. Dw i hefyd wedi ceisio dysgu chwarae'r ukulele, ac wedi rhoi cynnig ar wau ac origami - a methu'n llwyr!

Tell us a secret

Yn 2012, enillais gystadleuaeth bobi mewn ystafell ddisgo.

Tell us a joke

Roses are red

Violets are blue

This format is tired

As I am, of you

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×