Steve Blandford - Ymddiriedolwr

Mae Steve Blandford yn Athro Emeritws yn ysgol Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol De Cymru ac, ar hyn o bryd, mae e hefyd yn dysgu yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru ac ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Cyhoeddodd yn eang ym maes y theatr, ffilm a theledu ym Mhrydain, gan gynnwys, yn ddiweddar, 'Theatre and Performance in Small Nations' (2012) a 'Jimmy McGovern' (2013). Mae Steve yn ddramodydd cyhoeddedig ac mae e hefyd wedi cyfarwyddo gweithiau theatr. Roedd yn un o aelodau cyntaf Bwrdd National Theatre Wales ac roedd ar Fwrdd Zoom, Gŵyl Ffilm Ryngwladol Pobl Ifainc. Tan 2013, roedd yn Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Astudio'r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bychain.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×