Actorsworkshop - Theatr a Rheoli

Mae Actorsworkshop yn gwmni cofrestredig sy'n cael ei weithredu gan weithwyr proffesiynol y celfyddydau. Rydym yn gweithio gydag actorion, cyfarwyddwyr, dylunwyr, asiantau, cynhyrchwyr a hyfforddwyr yn y celfyddydau a'r sector diwylliannol i gynnig gweithdai unigryw.

Mae pob gweithdy, boed hwnnw'n sesiwn actio, yn gwrs ymladd, hyfforddiant acen neu sesiwn fentora wyneb-yn-wyneb yn cael ei gyflwyno gan weithiwr proffesiynol cymwysedig â chanddo brofiad o'r diwydiant proffesiynol - rydym yn dewis pob un yn ofalus.

Mae Actorsworkshop yn gydweithrediad rhwng y cyfarwyddwr proffesiynol a'r tiwtor actio, Jamie Lee, a'r cynhyrchydd profiadol, David Wilson. Mae'r ddau yn parhau i weithio yn y diwydiant a, rhyngddynt, mae ganddynt fwy nag 20 mlynedd o brofiad proffesiynol. 

Mae Actorsworkshop hefyd yn darparu cefnogaeth ddiwydiannol; cyfleusterau rheoli cyffredinol a phrosiect-benodol, cyfleusterau swyddfa a gweinyddu yn ogystal â mannau cyffyrddus ar gyfer sesiynau wyneb-yn-wyneb. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn darparu'r gweithiwr proffesiynol iawn ar gyfer eich prosiect chi. 

Ffôn 029 2125 0566  

Gwefan

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×