BAFTA Cymru - Academi Ffilm a Theledu

BAFTA yw prif elusen y DU sydd yn gweithio gyda’r amlycaf mewn ffilm, teledu a’r cyfryngau rhyngweithiol.

Sefydlwyd BAFTA yng Nghymru fel cangen o BAFTA tua ugain mlynedd yn ôl ac fe’i sefydlwyd mewn ymateb i ddyhead gan yr Academi i sicrhau bod gwerthoedd a chyrhaeddiad BAFTA a’i weithrediadau yn ymestyn i gymunedau creadigol ledled y Deyrnas Unedig. Mae gweledigaeth a gwerthoedd BAFTA yng Nghymru yn gweithredu dan set o werthoedd a safonau cyffredin ar draws yr Academi fel â ganlyn:

"Mae Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu yng Nghymru yn cefnogi, datblygu a hyrwyddo ffurfiau celfyddydol y ddelwedd symudol trwy nodi a gwobrwyo rhagoriaeth, ysbrydoli ymarferwyr a chreu budd i’r cyhoedd".

Seremoni Wobrwyo'r Academi Brydeinig yng Nghymru yw’r seremoni fwyaf mawreddog o’i fath yng Nghymru, yn dathlu rhagoriaeth mewn adloniant a darlledu. Mae enillwyr gwobrwyon a gwesteion yn y gorffennol yn cynnwys Ruth Jones, Michael Sheen, Rob Brydon, Eve Myles, Rhys Ifans, Leslie Phillips, David Tennant, Ioan Gruffudd, Siân Phillips, yr Arglwydd Richard Attenborough, Bryn Terfel, Katherine Jenkins, Mike Leigh, Martin Freeman, Charlie Brooks, Russell T Davies, Gethin Jones, John Humphrys, Huw Edwards, Aled Jones, Cerys Matthews, Charlotte Church a Ken Russell.

Mae Gwobrwyon BAFTA yng Nghymru yn darpar platfform annibynnol sydd yn arddangos y gwaith sydd yn adlewyrchu’r gorau yng Nghymru – gan wneud gwahaniaeth, i’r rhai sydd yn creu’r gwaith creadigol ac i’r rhai sydd yn ei wylio.

Mae’r gydnabyddiaeth hon yn hanfodol bwysig i BAFTA yng Nghymru er mwyn darparu platfform sydd yn arddangos y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig mewn ffilm, teledu a chyfryngau rhyngweithiol ac fe’i cyflawnir yn unig gyda chefnogaeth ein partneriaid a’n noddwyr corfforaethol , sydd yn hanfodol i lwyfannu digwyddiad o’r fath yng Nghymru.

Mae BAFTA yng Nghymru yn ddigon ffodus i gyfrif rhai o’n hymarferwyr mwyaf llwyddiannus a thalentog fel ein haelodau a’n cyfeillion . Mae ein digwyddiadau yn rhoi cyfle iddynt rannu cyfrinachau eu llwyddiant gyda’u cymheiriaid, y cyhoedd a gyda’r rhai sydd yn dilyn gyrfaoedd yn y diwydiant.

Ers 1991 mae prifddinas Cymru, Dinas Caerdydd, wedi croesawu ein Seremoni Wobrwyo flynyddol , digwyddiad sydd wedi dod yn uchafbwynt pwysig i ddiwydiant cyfryngau Cymru. Mae ‘mwgwd’ mawreddog BAFTA Cymru yn cael ei gydnabod fel symbol o ragoriaeth creadigol, ochr yn ochr â hud a chyffro’r digwyddiad a gynhelir ym mis Mai bob blwyddyn.

Website

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×