Canolfan Ffilm Cymru -

Gyda chytundeb newydd ac arloesol ar ran cynulleidfaoedd y DG, mae’r Rhwydwaith Cynulleidfaoedd Ffilm  sef FAN (Film Audience Network) yn cymryd cam sylweddol ymlaen wrth i'r BFI enwi'r wyth prif bartner (Canolfannau Ffilm) a benodwyd i sicrhau bod ffilmiau a digwyddiadau amrywiol a chyffrous yn cael eu cyflwyno i gynulleidfaoedd ledled y DG.

Canolfan Celfyddydau Chapter fydd yn arwain y Ganolfan Ffilm i Gymru, ac mae wedi derbyn cyllid o £800,000 dros gyfnod o bedair blynedd (2013-17).

Bydd y Ganolfan Ffilm yn gweithio’n agos gydag Asiantaeth Ffilm Cymru a chanolfannau allweddol ledled Cymru i ddatblygu gwasanaeth ehangach i gynulleidfaoedd. Bydd yn creu cysylltiadau gyda’u rhaglen addysg, archif a thalent, er mwyn dod a fwy o wneuthurwyr ffilmiau, ffilmiau, dosbarthiadau a gweithdai i sinemâu ledled y wlad. Bydd y gwasanaeth yn cael ei arwain gan ddata ac adborth y gynulleidfa, er mwyn sicrhau bod ystod eang a hygyrch o Fynwy i Fôn.

Dyma’r saith sefydliad arall fydd yn arwain y Canolfannau Ffilm, sef: Watershed, Bryste; Broadway Nottingham a Cambridge Film Trust; Cornerhouse, Manceinion; Ffilm Llundain; QFT (Queen’s Film Theatre), Belfast; Regional Screen Scotland; a Phrifysgol Brighton.

Am wybodaeth pellach, ac er mwyn cael y newyddion diweddaraf am Ganolfan Ffilm i Gymru, cysylltwch â Lisa Nesbitt (FilmHubWales@chapter.org) os gwelwch yn dda.

Gwefan

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×