Ffotogallery - Asiantaeth Ddatblygu Genedlaethol ar gyfer Ffotograffiaeth

Ffotogallery, a sefydlwyd ym 1978, yw’r asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau seiliedig ar lens yng Nghymru. Rydym yn edrych tuag allan, gyda rhaglen o arddangosfeydd o waith artistiaid o Gymru a gweddill y byd. Ceisia Ffotogallery ehangu ei ddylanwad a’r argraff a wna trwy gydweithio gyda sefydliadau ac orielau eraill, cyhoeddi mewn print ac ar-lein, a rhaglen estynedig o addysg a gwaith allanol. Mae gan Ffotogallery bolisi egnïol o gomisiynu gwaith newydd sydd, yn enwedig, yn cynnig cefnogaeth hanfodol i ffotograffwyr yng Nghymru, yn ffurfio cofnod parhaus o ddiwylliant yng Nghymru, ac yn adlewyrchu agweddau’r oes a datblygiadau mewn ffotograffiaeth yn fwy cyffredinol.

Mae Ffotogallery yn gweithredu ar nifer o safleoedd ar hyn o bryd: ceir cyfleusterau gweinyddol ac addysgol (yn cynnwys stafelloedd tywyll du-a-gwyn a digidol, stafelloedd dysgu/stiwdios, a llyfrgell) yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yn ngorllewin y ddinas. Rhedir y rhaglen arddangosfeydd, a gefnogir gan amrediad llawn o weithgareddau addysgol cyfranogol a dehongliadol, o oriel odidog restredig Gradd 1 Tŷ Turner ym Mhenarth, sy’n perthyn i’r Amgueddfa Genedlaethol.

Mae Ffotogallery yn gwmni di-elw wedi ei gyfyngu trwy warant, ac yn elusen gofrestredig sy’n derbyn cyllid blynyddol gan Gyngor y Celfyddydau a Chyngor Caerdydd. 

+44 (0)29 2034 1667

Website | Twitter

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×