SWICA - Carnifal

Mae SWICA (South Wales Intercultural Community Arts) yn dathlu’r amrywiaeth diwylliannol sydd i’w chael yn yr ardal, drwy greu cyfleoedd celfyddydol newydd i’w mwynhau gan bobl o ystod eang o gefndiroedd.

Cymysgedd pwerus iawn o greu, symudiad a cherddoriaeth yw Carnifal, sydd o fudd i unigolion yn ogystal â chymunedau.

Fel arfer, uchafbwynt prosiectau SWICA yw’r orymdaith enfawr, awyr agored. Mae’n ddigwyddiad lliwgar a llawn perfformiadau carnifal tanbaid sydd yn hwyl a sbri i’r teulu cyfan.

Mae gan   SWICA ffordd unigryw ac arloesol o weithredu, sy’n cynnwys pobl o bob oedran o bedwar ban y byd.

029 2038 2094

Website | Facebook

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×