Theatr Iolo - Cwmni Theatr

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr nodedig sy'n gweithio o bencadlys yng Nghaerdydd. Rydym yn arbenigo mewn creu gwaith ar gyfer plant, pobl ifainc a'u teuluoedd - gwaith sy'n ffraeth, yn chwerw-felys, yn rymus a hudolus. Ein nod yw sicrhau bod plant a phobl ifainc wrth wraidd ein holl weithgarwch. Dros gyfnod o bum mlynedd ar hugain, rydym wedi perfformio mewn theatrau, ysgolion, meithrinfeydd, neuaddau pentref, canolfannau cymunedol, coedwigoedd, strydoedd, meysydd chwarae a hyd yn oed mewn beudy yn Awstria! Rydym wedi teithio ar hyd a lled Cymru, yn y DG ac yn rhyngwladol hefyd. Yn 2013, enillodd y cwmni wobr 'Y Ddrama Orau i Blant a Phobl Ifainc' am y cynhyrchiad Grimm Tales yng ngwobrau cyntaf Beirniaid Theatr Cymru.  

029 2061 3782

Website

Newyddion Chapter

 • MARCHNAD OH SO FESTIVE – GALW AM GEISIADAU

  02 Hyd 2018

  Dydd Sadwrn 8 a Dydd Sul 9 o Ragfyr, 11yb – 6yhY flwyddyn hon mae Ffair Fwyd Nadolig ac Oh So Crafty yn cyfuno i greu Marchnad Oh So...

 • National Lottery Cinema Day

  21 Medi 2018

  Did you know every time you play The National Lottery you’re supporting British film as well as community projects in your local area...

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×