Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Polisi Cwcis

  • CY
  • Polisi Cwcis

Polisi Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno â'r defnydd o cwcis. Gallwch gael mwy o wybodaeth isod.

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychain a gaiff eu storio gan eich porwr gwe (ee Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox) ar eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn symudol er mwyn galluogi i'r wefan weithio'n effeithiol (er enghraifft i storio dewisiadau'r defnyddiwr).

Sut mae'r we-fan hon yn defnyddio cwcis?

Mae'r we-fan hon yn defnyddio cwci i gofnodi a yw porwr y defnyddiwr yn galluogi defnydd o Javascript, dyfais gyffredin ar we-fan sy'n galluogi rhyngweithio ag elfennau ar y dudalen honno ee cuddio neu ddangos delweddau ac ati. Mae'r cwci yn cofnodi ateb ie neu na ac nid yw'n cynnwys data personol o gwbl.

Mae'r we-fan hon hefyd yn defnyddio Google Analytics. Mae Google Analytics yn declyn sy'n caniatáu i ymddygiad defnyddwyr ar we-fan gael ei ddadansoddi, er mwyn helpu perchennog y we-fan i hwyluso profiad y defnyddiwr. Mae Google Analytics yn cynhyrchu cwcis sy'n nodi a ydych chi wedi ymweld â'r wefan o'r blaen, pa dudalennau yr ymwelwch chi â nhw ac ati. Ni all y cwcis hyn gael eu defnyddio i adnabod unigolion, maent yn cael eu defnyddio at ddibenion ystadegol yn unig ac nid yw'r data'n dangos unrhyw wybodaeth gyfrinachol. Mae'r data ei hun yn weladwy i berchennog y we-fan yn unig, ynghyd â darparwr y we-fan, Tincan, a'r tîm perthnasol yn Google.

Mae'r we-fan hon yn cynnwys technoleg sy'n galluogi i chi ryngweithio â chyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter a Disqus ac mae'n defnyddio gwasanaethau Share This sy'n caniatáu rhyngweithio ag ystod eang o gyfryngau cymdeithasol trydydd parti.

Dylech fod yn ymwybodol y gall y safleoedd hynny osod cwcis wrth i chi ddefnyddio'r we-fan hon. Am fwy o fanylion gweler polisïau preifatrwydd y gwasanaethau dan sylw, os gwelwch yn dda.

Mae'r we-fan hon yn cynnwys deunydd fideo / sain o You Tube neu Vimeo ac fe ddylech chi fod yn ymwybodol y gall y safleoedd hynny osod cwcis wrth i chi ddefnyddio'r we-fan hon. I gael mwy o fanylion, darllenwch bolisïau preifatrwydd y gwasanaethau perthnasol.

Gallwch gyfyngu neu atal y defnydd o gwcis gan y we-fan drwy newid gosodiadau eich porwr ond bydd hyn yn effeithio ar eich profiad o'r safle. Gallwch ddysgu sut i wneud hyn drwy ddefnyddio'r adran Help eich porwr.

Fel arall, gallwch ymweld â www.aboutcookies.org, sy'n darparu cyfarwyddiadau ar sut i rwystro cwcis ar gyfer pob un o'r prif borwyr. Mae'r safle hefyd yn esbonio sut y gallwch ddileu cwcis sydd eisoes wedi cael eu storio ar eich cyfrifiadur ac yn darparu gwybodaeth gyffredinol amdanynt hefyd.

Polisi Cwcis