Lleoliad: Caffi Bar
Dyddiad: dydd Gwener 20 Tachwedd - dydd Sadwrn 28 Tachwedd

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Preswyliad Assemble: Breaking Bread

Caffi Bar

20-28 Tachwedd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd grŵp Assemble, a enwebwyd am Wobr Turner, yn cynnal preswyliad yn Chapter y gaeaf hwn ac yn archwilio rolau amrywiol y ganolfan ym mywyd Treganna, Caerdydd a'r byd ehangach. Drwy gyfrwng cyfres o gynulliadau - prydau bwyd yng nghwmni artistiaid, staff, tenantiaid, cymdogion a sefydliadau a grwpiau eraill sy'n gweithio ledled Caerdydd ac ym maes celfyddyd weledol yn y DG - bydd Assemble yn cynnal sgyrsiau anffurfiol ac agored am yr hyn yw Chapter a sut y mae'r ganolfan yn ei dychmygu ei hun. Bydd y preswyliad hefyd yn ystyried yr effaith a gaiff Chapter a rôl celfyddyd a chanolfannau celfyddydol ym mywyd bob dydd dinasoedd. 

Bydd y trafodaethau'n ystyried y berthynas rhwng proffil rhyngwladol a defnyddioldeb lleol; rôl orielau wrth feithrin gwaith celfyddydol yn ystod pob cam yng ngyrfa artist a'r heriau ymarferol sy'n gysylltiedig ag adeilad corfforol Chapter ynghyd â'r ganolfan fel syniad haniaethol. 

Drwy gyfrwng y cynulliadau hyn, mae Assemble yn gobeithio creu darlun o'r hyn yw Chapter ar hyn o bryd a sut y gellir siapio huchelgais y ganolfan yn y dyfodol, er mwyn deall rôl yr adeilad a'r cynlluniau a fydd yn galluogi Chapter i ffynnu yn ystod cyfnodau nesaf ei bodolaeth. 

Ynglŷn ag Assemble

Mae Assemble yn grŵp aml-ddisgyblaethol sy'n gweithio ym meysydd pensaernïaeth, dylunio a chelfyddyd. Sefydlwyd y grŵp yn 2010 i gynnal prosiect hunan-adeiladu unigol ac, ers hynny, mae Assemble wedi creu corff sylweddol ac amrywiol o waith arobryn a hynny wrth aros yn driw i ddulliau gwaith democrataidd a chydweithredol. Arweiniodd hynny at greu gwaith adeiledig, cymdeithasol a gwaith ymchwil ar nifer o raddfeydd gwahanol ynghyd â chwblhau prosiectau diriaethol a galluogi prosiectau eraill. Mae Giles ac Amica - a fydd yn arwain y preswyliad yn Chapter - yn aelodau sefydliadol o Assemble. Gweithiodd Amica ar greu a datblygu Parc Antur Stryd Baltig Glasgow. Ar hyn o bryd, mae Giles yn gweithio ar nifer o brosiectau a'r rheiny'n amrywio o siop cyw iâr iachus i gynllun amgen ar gyfer dinas Vancouver. Mae'r ddau'n ymddiddori yn rôl yr amatur, mewn gwaith amatur ac yn rôl yr amatur wrth fynd ati i ddatblygu gwaith pensaernïol.

Roedd Giles ac Amica o gwmpas y lle yn Chapter rhwng 20 a 28 Tachwedd. Ar hyn o bryd, maent yn gwneud gwaith ymchwil a byddant yn dychwelyd yn y Flwyddyn Newydd. Dewch yn ôl maes o law i gael mwy o fanylion.

Cewch fwy o wybodaeth am Assemble yn: www.assemblestudio.co.uk

 

 

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×