Women of the World

Sad 24 Tach - Sul 25 Tach

gwybodaeth More info

EXPERIMENTICA18 Gareth Chambers: The Burning Image Project - Greg Wohead

Posted on: 13 Apr 2018

Sitting in front of a battered tv I’m face to face with Kate Bush, her body contracts and releases in pure sensuality, red lips swathed in grey.
A handsome man cannot frame her passion and determination. I’m in raptures whilst eating my morning breakfast…

Facilitated by Gareth Chambers, The Burning Image Project will be a series of hour long podcasts held throughout the festival. Invited Artists will invoke and verbally expel memories of artistic resonance and power.

How do these personal aesthetics come to fruition and are we prepared to reveal them so publicly?

‘Talwch Faint Fynnwch Chi’ yn EXPERIMENTICA 2018, gŵyl berfformio a chelfyddyd fyw Caerdydd

Posted on: 03 Apr 2018

Mae Canolfan Celfyddydau Chapter wedi cyhoeddi rhaglen lawn Experimentica eleni, gŵyl gelfyddyd fyw Caerdydd, a bydd mwyafrif y tocynnau unwaith eto yn rhai Talwch Faint Fynnwch Chi.

Rhaglen flynyddol o gelfyddydau o Gymru ac o dramor sy'n arbrofol ac yn croesi ffiniau yw Experimentica, a bydd yn cael ei chynnal rhwng dydd Mercher 11 Ebrill a dydd Sul 15 Ebrill. Mae'n gyfle i gynulleidfaoedd brofi tueddiadau newydd ym maes perfformiadau cyfoes, ac i artistiaid arbrofi â syniadau newydd sydd wedi'u hanelu at y byd y tu hwnt i'r prif ffrwd.

EXPERIMENTICA - Call for Submissions

Posted on: 03 Nov 2017

What is EXPERIMENTICA?

Established in 2001, EXPERIMENTICA is an annual five-day Festival in Cardiff, Wales, UK.

EXPERIMENTICA hosts a dynamic programme of live art, performance and interdisciplinary projects and offers a significant platform for UK and international artists to produce or introduce their work.

EXPERIMENTICA is an opportunity for artists at all stages in their career to present challenging, experimental works within an open, supportive and artist-focused environment.

DIY: DREAM AUDIENCE

Sad 05 Tach

gwybodaeth More info

Digwyddiad Gwrando: Cyngerdd Cyfnewid Trawsiwerydd Paul Robeson

Sul 13 Tach

gwybodaeth More info

Watch Africa: Learning Through Film Workshop

Sad 08 Hyd

gwybodaeth More info

Traditional African Storytelling Workshop

Sad 08 Hyd

gwybodaeth More info

EXPERIMENTICA - Galw am Geisiadau

Posted on: 27 Jul 2016

BETH YW EXPERIMENTICA?

Mae EXPERIMENTICA yn ŵyl bum niwrnod flynyddol a gynhelir yng Nghaerdydd. Fe’i sefydlwyd yn 2001.

Mae EXPERIMENTICA yn cyflwyno rhaglen ddeinamig o gelfyddyd, perfformiadau a phrosiectau rhyngddisgyblaethol byw ac mae’n llwyfan pwysig sy’n caniatáu i artistiaid Prydeinig ac o bedwar ban byd gynhyrchu neu gyflwyno gwaith.

Mae EXPERIMENTICA yn gyfle i artistiaid (profiadol a di-brofiad fel ei gilydd) gyflwyno gweithiau heriol ac arbrofol a hynny mewn awyrgylch agored a chefnogol lle mae i’r artist rôl ganolog.

Dog Kennel Hill Project: Galw am gyfranogwyr

Posted on: 02 Nov 2015

Mae Dog Kennel Hill Project yn chwilio am wirfoddolwyr i weithio gyda'r criw er mwyn creu gosodiad cydweithredol ...

Tudalennau

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×