Lleoliad: Oriel
Dyddiad: dydd Sadwrn 20 Hydref - dydd Sul 20 Ionawr

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Rachel Maclean: Spite Your Face

Oriel

RHAG-DDANGOSIAD: DYDD GWENER 19 HYDREF, 6-8YH

ARDDANGOSFA: 20 HYDREF 2018 – 20 IONAWR 2019

Mae ‘Spite your Face’, arddangosfa Rachel Maclean a gomisiynwyd ar gyfer Biennale Fenis 2017 ac sydd wedi cael llawer o ganmoliaeth yn y wasg, yn teithio i Chapter yng Nghaerdydd. Hon fydd ei harddangosfa unigol gyntaf yng Nghymru.

Gan gyfeirio at y chwedl Eidalaidd Anturiaethau Pinocchio, mae 'Spite Your Face' (2017) yn ddadansoddiad cymdeithasol grymus, sy'n archwilio ofnau a dyheadau o dan yr wyneb sy'n nodweddu'r zeitgeist cyfoes. Wedi'i gosod mewn dau fyd – uwch-fyd disglair a materol sy'n obsesu ag enwogion, ac is-fyd tywyll, llaith a thlawd – mae cyfoeth a dyhead yn hudo bachgen ifanc amddifad i olud llachar y deyrnas uwchben. Ysgrifennwyd y stori'n fuan ar ôl penderfyniad Prydain i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, ac yn ystod ymgyrch arlywyddol Donald Trump, ac felly mae hi wedi'i thrwytho yn ansefydlogrwydd ac ansicrwydd gwleidyddol ein hoes. Caiff ei dangos mewn cylchred barhaus 37 munud o hyd, heb ddechrau na diwedd amlwg. Mae 'Spite Your Face' yn trin materion yn cynnwys cam-driniaeth o rym patriarchaeth, twyll cyfalafol, ecsbloetio, ac addurniadau dinistriol cyfoeth ac enwogrwydd, y cyfan yn arddull uniongyrchol a chwerw nodweddiadol Maclean.

Ar ôl arddangosiad cofiadwy o'r gwaith ar gyfer prosiect yr Alban a Fenis yng nghyn-eglwys Chiesa di Santa Caterina yn Fenis, ailfframiwyd 'Spite Your Face' ar gyfer Oriel Georgiaidd Talbot Rice yng Nghaeredin, cyn iddi deithio i Gaerdydd lle bydd Chapter hefyd yn cyflwyno comisiwn newydd i gyd-fynd â'r arddangosfa. Mae Maclean wedi creu gwaith celf ar raddfa fawr a fydd wedi'i leoli ar ochr allanol y ganolfan gelfyddydau, gan gyhoeddi i ymwelwyr a'r rhai sy'n cerdded heibio fel ei gilydd bod y cymeriad canolog, Pic, wedi cyrraedd.

Comisiynwyd testun gan yr awdur a'r curadur Ellen Mara de Wachter i gyd-fynd â'r arddangosfa.

YNGLŶN Â'R ARDDANGOSFA

Cafodd 'Spite Your Face' (2017) ei chomisiynu a'i churadu ar gyfer prosiect yr Alban a Fenis gan Ffilmiau a Chelfyddydau Alchemy, mewn partneriaeth ag Oriel Talbot Rice a Phrifysgol Caeredin. Darparwyd cymorth ychwanegol gan Goleg Celf Caeredin, Outset, a Chymdeithas Saltire yr Alban.

Diolch am gefnogaeth gan Art Fund ac Ymddiriedolaeth Hope Scott a wnaeth yr arddangosfa'n bosib.

YNGLŶN Â'R ARTIST

Artist sy'n byw yn Glasgow yw Rachel Maclean (ganwyd ym 1987, Caeredin, yr Alban). Mae'n gweithio'n bennaf â delweddau symudol, ac mae wedi cael llwyddiant sylweddol yn ddiweddar, gydag arddangosfeydd mawr yn HOME, Manceinion a Tate Prydain yn 2016.

Ar ôl graddio o Goleg Celf Caeredin, daeth ei gwaith i sylw'r cyhoedd yn New Contemporaries 2009. Aeth ymlaen i ennill Gwobr Margaret Tait yn 2013, cyrhaeddodd y rhestr fer ddwywaith ar gyfer Gwobr Jarman, ac enillodd lawer o sylw yn y wasg gyda Feed Me (2015) yn y British Art Show 8.

Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys: Spite Your Face (2017-18), Oriel Talbot Rice, Caeredin; Wot u :-) about? (2016), HOME, Manceinion a Tate Prydain, Llundain; We Want Data (2016), Artpace San Antonio, Texas; Feed Me (2015), British Art Show 8; Ok, You’ve Had Your Fun, Casino Luxembourg (2015); Please, Sir…, Rowing, Llundain (2014); The Weepers, Comar, Mull (2014); Happy & Glorious, CCA, Glasgow (2014), rhan o Generation, 25 Mlynedd o Gelf Gyfoes yn yr Alban. Mae ei dangosiadau sgrin diweddar yn cynnwys: Gŵyl Ffilmiau a Delwedd Symudol Alchemy (2017); Biennale Kochi-Muziris, India (2016); TECHSTYLE Series 1.0: Ariadne’s Thread yn MILL 6, Hong Kong (2016); Gŵyl Ffilmiau Athens a Luxembourg (2016); Moving Pictures, y Cyngor Prydeinig a Film London (2015-16); Gŵyl Impakt, Utrecht, yr Iseldiroedd (2014).

Yn 2018 comisiynwyd Rachel gan 14-18 NOW a'r BBC i greu Make Me Up fel rhan o Represent, sef cyfres o weithiau celf wedi'u hysbrydoli gan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Mae Represent yn gwahodd artistiaid benywaidd ifanc i archwilio democratiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant ym Mhrydain heddiw, gyda rhaglen o ddigwyddiadau, sgyrsiau a chyfleoedd datblygu proffesiynol. Mae rhagor o wybodaeth yma: https://www.1418now.org.uk/commissions/make-me-up/

www.rachelmaclean.com

 

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×