Reverie

dydd Sadwrn 25 Mai - dydd Sadwrn 1 June

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Reverie

Offsite

Y tu hwnt i gwsg ac effro mae yna fan sy’n plethu breuddwydion melys a hunllefau troëdig. Man lle’r ydym ar goll, yn dioddef o ganlyniad i ddychymyg byw ac atgofion. Caiff realiti ei drawsnewid wrth iddi dywyllu. Ar goll mewn breuddwyd — a ddeffrwch chi fyth?

Dim ond un dyn sy’n gwybod yr ateb. Tom Watson. Byddwch yn barod am brofiad sy’n siŵr o estyn terfynau eich bod. Gwrandewch, chwaraewch, archwiliwch a RHEDWCH ... Rhedwch fel tasech chi’n rhedeg am eich enaid.

Yn dilyn llwyddiant cynhyrchiad blaenorol yello brick, Everwake, mae Reverie yn fath newydd o adloniant a naratif. Yn gyfuniad o theatr stryd, hapchwarae ac adrodd straeon ar-lein, mae’n creu byd cyfoethog o atgofion a phrofiadau byw.

Mae’r gêm hon wedi’i bwriadu ar gyfer pobl 18+ oed yn unig.

£16/£12

Cynhelir y digwyddiad hwn ym Mae Caerdydd a bydd angen i gyfranogwyr symud rhwng sawl lleoliad. Gofynnir i chi archebu tocynnau ymlaen llaw er mwyn gallu ymwneud â phob rhan o’r stori. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.reveriethegame. co.uk

Mae Reverie yn gynhyrchiad gan yello brick ar y cyd â Gerald Tyler a thinkARK. Byddai’r cyflwyniad wedi bod yn amhosib heb gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Chapter, Hoffi, National Theatre Wales a Chanolfan Mileniwm Cymru. 

"an interactive narrative experience quite unlike anything else"
Buzz Magazine on Everwake

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×