Lleoliad: Blwch Golau
Dyddiad: dydd Sul 15 Mawrth - dydd Llun 28 Medi

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Richard Woods: Inclosure Acts

Blwch Golau

Mae Richard Woods wedi ennill enw da yn rhyngwladol am ei drawsnewidiadau pensaerniol a phaentiadau a cherfluniau sy’n uno hanes y celfyddydau addurnol, dylunio swyddogaethol a iaith graffeg a delweddau ac arwynebau synhwyraidd a ffraeth.

Mae ei ymyriadau pensaerniol yn ymwneud yn bennaf a gosod arwynebau newydd ar strwythurau presennol, ‘twist’ absˆ wrd ar gwlt DIY a gwelliannau i’r cartref.

Ar ran Chapter, aeth Woods ati i greu ‘Inclosure Acts’, gwaith newydd wedi ei ysbrydoli gan hanes yr adeilad — sydd ar safle hen farchnad wartheg — a chan y

Deddfau Cau Tir (1604–1914), a arweiniodd at drawsnewidiad radical i gaeau a thir comin yng nghefn gwlad.

Mae cyfres o brintiau mono ar furiau’r Oriel yn cyfeirio at fywyd maestrefol. Yn seiliedig ar efelychiadau o addurniadau ffug–Duduraidd, mae’r paentiadau yn fan cyfarfod i swbwrbia a Neo Geo — y gorffennol yn y dyfodol.

Yn y Caffi Bar, mae’r darnau ‘Bad Bricks’ yn strwythurau pren hyfryd o syml sy’n ymdebygu I friciau cartŵn. Mae eu lliwiau bywiog, y morter gwyn llachar a’r ymylon du trwchus yn ddathliad o ddeunydd adeiladu gyda’r mwyaf cyffredin.

Bywgraffiad

Ganwyd Richard Woods ym 1966 yn Swydd Gaer a chafodd ei addysg yn Ysgol Gelf Winchester ac Ysgol Celfyddyd Gain y Slade. Mae e’n byw ac yn gweithio yn Llundain.

Yn 2014, cydweithiodd Chapter gyda Woods i gynhyrchu ‘Cardiff Rebuild’, gwaith ar dir Castell Caerdydd yn rhan o Caerdydd Gyfoes. Mae Woods wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol ac mae ei brosiectau nodedig diweddar yn cynnwys comisiynau mawrion ym Mhrifysgol Caerfaddon (2014); ‘A Maze for Yorkshire’, Wakefield (2013); Cronfa Celfyddyd Gyhoeddus a Thŷ Lever, Efrog Newydd (2010) a chydweithrediad ar amrywiaeth eang o ddodrefn gydag Established & Sons. Mae gwaith Woods yn rhan o sawl casgliad pwysig, gan gynnwys Casgliad Saatchi, Llundain, Casgliad Frank Cohen, Manceinion/Wolverhampton a Chasgliad Jumex, Mecsico. 

Caiff ei gynrychioli gan Works I Projects.

www.richardwoodsstudio.com

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×