Dosbarthiad 'F' ('F-Rated')

Dosbarthiad newydd sy'n dynodi ffilmiau a wnaed gan wneuthurwyr ffilm benywaidd neu sydd yn cynnwys cymeriadau benywaidd arwyddocaol.

Mae pob ffilm sy'n ateb 'ie' i un o'r cwestiynau canlynol yn derbyn cymeradwyaeth y Dosbarthiad 'F':

  • A yw'r ffilm wedi'i hysgrifennu ac / neu wedi ei chyfarwyddo gan un neu fwy o wneuthurwyr ffilm benywaidd?
  • A oes yna gymeriadau benywaidd sylweddol ar y sgrin sydd yn gwneud cyfraniad o bwys gwirioneddol i'r stori?

Sefydlwyd Dosbarthiad 'F' gan Holly Tarquini yng Ngŵyl Ffilm Caerfaddon 2014 er mwyn tynnu sylw at ffilmiau sy'n cynnwys cyfraniadau nodedig gan ferched boed hynny y tu ôl i'r camera neu o'i flaen.

Datganiad Mesur 'F':

'Mae'r straeon a welwn ar y sgrin yn cael dylanwad ar ein bywydau. Rydym yn awyddus i glywed straeon pob un, nid straeon un rhan o gymdeithas yn unig. Rydym yn awyddus i weld amrywiaeth mewn ffilmiau a hynny ar y sgrin a thu ôl i'r camera.

Ffeministiaeth yw "Y gred y dylai fod gan ddynion a menywod hawliau a chyfleoedd cyfartal." Rydym yn credu bod ffeministiaeth yn fanteisiol i bob un.' 

@F__Rating | Facebook

Digwyddiadau

Heddiw 7 Diwrnod nesaf

Calendr

L M M I G S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×