Siop Chapter

Yn awr mae Swyddfa Docynnau Chapter yn cadw amrywiaeth o anrhegion a nwyddau at ddant a chyllideb pawb.  

Rydym yn gwerthu nwyddau traddodiadol gan ddylunwyr, megis Dyddlyfrau Pengwin a llewys gliniadur Abbey Road ynghyd â’r ffefrynnau rhyfedd megis Mygiau Taffywood (mae mwg ‘Cwtch Me If You Can’ wedi gwerthu’n dda ofnadwy!)  

Mae ein dewisiadau eclectig o nwyddau Quail ceramics yn cynnwys Cadw Mi Gei hwyaden wyllt a setiau halen a phupur. Bydd nwyddau newydd sbon Dachshund yn ymuno gyda nhw yn fuan, ac fel rhywun sy’n berchen ar gi selsig, rydw i wedi cynhyrfu’n lân! 

Mae gan wneuthurwyr gemwaith lleol EllyMental a Kate Dumbleton le rheolaidd yn ein cwpwrdd arddangos gyda’u dyluniadau prydferth ac unigryw.
Gall cwsmeriaid ifanc wario eu pres poced ar amrywiaeth o nwyddau hefyd, fel triciau hud a phecynnau creadigol.   

Mae gennym nifer helaeth o gardiau cyfarch ar gyfer pob digwyddiad, gan gynnwys dyluniadau hardd wedi eu gwneud â llaw gan arlunwyr lleol.

Cofiwch ddefnyddio eich cerdyn CL1C wrth brynu nwyddau ac ennill pwyntiau i'w gwario ar yr un pryd!

Mae pleser gennym werthu casgliad o drysorau gan yr artist a gwneuthurwraig print, Katy Webster, sy’n dod o Gaerdydd.  Mae ei gemwaith Miri, cardiau ac ategolion yn seiliedig ar ei argraffiadau a’i darluniau â’r cwbl wedi’u ysbrydoli gan natur, anifeiliaid a chariad am liw.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×