Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Sut i gyrraedd Chapter

Sut i gyrraedd Chapter
  • CY
  • Sut i gyrraedd Chapter

Sut i gyrraedd Chapter

Mae Chapter yn Nhreganna, y tu ôl i Cowbridge Road East, rhwng Heol Llandaf a Heol y Farchnad. Mae hi'n hawdd cyrraedd y ganolfan o ganol y ddinas ac mae gennym faes parcio yng nghefn yr adeilad. Mae nifer o feysydd parcio am ddim gerllaw hefyd.*

Mae bysus rhifau 17 + 18 (arhosfan Chapter Arts Centre) yn gadael bob 5 munud o orsaf Caerdydd Canolog. Ffoniwch 029 2030 4400 i gael mwy o fanylion. 

Mae digon o raciau beic ar flaen yr adeilad hefyd.

*Mae'r meysydd parcio cyhoeddus yn Nhreganna yn cael eu gweithredu gan Gyngor Sir Caerdydd ac maent yn rhad ac am ddim ar ôl 6pm. O 8am-6pm gallwch barcio am hyd at ddwy awr am ddim; ar ôl y dwy awr hynny, codir tâl o £3 y dydd.

Sut i gyrraedd Chapter