Swyddi yn y Caffi Bar

Cynorthwydd Bwyd a Diod i weithio yn y bar a chaffi prysur Chapter

Swyddi amser llawn, a rhan amser, ar gael ar gyfer shifftiau cynnar a hwyr, yn ystod y dydd, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau. Fe fyddwch yn cynnig gwasanaethau o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid, ac yn gweini diodydd poeth ac oer, yn cynnwys alcohol, ac yn derbyn archebion. Byddwch hefyd yn gyfrifol am dderbyn arian a rhoi newid, defnyddio y peiriant coffi ac yn gyfrifol am gadw’r ardaloedd bwyd a diod yn lan a thaclus.

Fe fyddwch angen:

 • Sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid ardderchog
 • Y gallu i weithio mewn amgylchfyd prysur
 • Personoliaeth gyfeillgar, hyderus
 • Sgiliau cyfathrebu o’r safon uchaf
 • Y gallu i weithio oriau hyblyg
 • Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol

Anfonwch eich CV i: Laura.powell@chapter.org

Cynorthwydd Bwyd a Diod gyda phrofiad o weithio tu ôl i’r bar

Swyddi amser llawn, a rhan amser, ar gael ar gyfer shifftiau cynnar a hwyr, yn ystod y dydd, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau. Fe fyddwch yn cynnig gwasanaethau o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid, ac yn gweini diodydd poeth ac oer, yn cynnwys alcohol, ac yn derbyn archebion. Byddwch hefyd yn gyfrifol am dderbyn arian a rhoi newid, defnyddio y peiriant coffi ac yn gyfrifol am gadwir ardaloedd bwyd a diod yn lan a thaclus.

Fe fyddech angen:

 • Gwybodaeth a phrofiad o weithio tu ôl i’r bar yn angenrheidiol
 • Sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid ardderchog
 • Y gallu i weithio mewn amgylchfyd prysur
 • Personoliaeth gyfeillgar, hyderus
 • Sgiliau cyfathrebu o’r safon uchaf
 • Y gallu i weithio oriau hyblyg
 • Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol

Anfonwch eich CV i: Laura.powell@chapter.org

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×