Theatr Gen Byw: Macbeth

dydd Mawrth 14 Chwefror

Gallwch weld ailddarllediad o'r perfformiad byw o Macbeth yn ein sinema ar Sul 23 Ebrill. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Theatr Gen Byw: Macbeth

Darllediad Byw

Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Cadw a gyda chefnogaeth gan Chapter

Hyll yw’r teg, a theg yw’r hyll;
Hofran yn yr aflan niwl a’r gwyll.

Mae brenin yr Alban wedi gwobrwyo ei filwr mwyaf disglair yn hael. Ond mae bodau goruwchnaturiol wedi darogan i Macbeth anrhydedd lawer mwy. Pan fo ei wraig ddidostur yn gwirioni ar addewid o bŵer di-ben-draw, gan annog uchelgais cythreulig ei gŵr, mae ar ben arno, ac mae cynllun dieflig y ddau yn troi’n gyflafan waedlyd.

Cynhyrchiad safle-benodol Theatr Genedlaethol Cymru – yn fyw o Gastell Caerffili – o glasur Shakespeare wedi ei gyfieithu o’r newydd i’r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas.

Cast yn cynnwys Richard Lynch (Pobol y Cwm, Y Gwyll) fel Macbeth, a Ffion Dafis (Byw Celwydd, Rownd a Rownd) fel ei wraig ddi-drugaredd. Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd.

“... y mae pethau
Yn ddrwg ddechreuwyd, trwy ddrwg yn ymgryfhau
.”

£14/£11

theatr.cymru | @TheatrGenCymru | #MacbethThGC

Ni fydd is-deitlau Saesneg ar gael gyda’r darllediad hwn. Bydd is-deitlau Saesneg gyda’r ail-ddangosiad ar ddydd Sul 23 Ebrill yn unig.

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×