Lleoliad: Oriel
Dyddiad: dydd Sadwrn 18 Mawrth - dydd Sul 11 June

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

These Rotten Words

Oriel

Rebecca Ackroyd, David Austen, Johann Arens, Anna Barham, Marie-Michelle Deschamps, Foundation Press, Anneke Kampman, Joanna Piotrowska a Devlin Shea

Wedi’i churadu gan George Vasey

Mae ‘These Rotten Words’ yn cwmpasu ffotograffiaeth, paentio, cerflunwaith, sain a delweddau symudol ac yn canolbwyntio ar natur gorfforol ffurfiau testunol, ystumiol a lleisiol ar gyfathrebu. Caiff pydredd ei ddiffinio fel ‘yr hyn sydd wedi mynd yn bwdr’ ac fel ‘dirywiad’, mewn byd lle mae’r disgwrs cyhoeddus yn cael ei lywio fwyfwy gan ddadleuon wedi’u polareiddio. Mae’r arddangosfa yn mabwysiadu iaith sy’n fwy amodol ac agos-atoch.

Mae’r artistiaid yn tynnu sylw at briodweddau corfforol cyfathrebu: mae cyswllt annatod rhwng y geg a’r dwylo ac er bod dwylo yn ein galluogi i lywio deunyddiau, mae’r llais — a’n defnydd o iaith — yn cynnig arf pellach ar gyfer trin y byd o’n cwmpas. 

Caiff geiriau eu datgysylltu o fwriadau’r awdur. Mae coesau a breichiau yn arnofio. Caiff cyrff eu chwyddo a’u lleihau. Caiff y cyfarwydd ei ddieithrio. Mae pydredd — dadfeilio — yn cynnig cyfle i ail-greu. Mae artistiaid yr arddangosfa yn awgrymu math o adnewyddu, ac yn archwilio posibiliadau a chyfyngiadau y corff a’r llais. Gall testun fod yn gyfrwng ar gyfer alaw yn gymaint ag ystyr. Fe allwn ni siarad cyn i ni wybod yn union beth rydym am ei ddweud. Mae lleferydd yn beth llithrig, ac mae bwriad yn ymwneud â chywair cymaint ag y mae’n ymwneud â chynnwys — mae pob iaith yn cynnwys aneffeithlonrwydd a lacwna. 

Comisiynwyd ‘These Rotten Words’ gan Chapter i gydfynd â gŵyl Experimentica

Mae GEORGE VASEY yn guradur ac awdur sy’n gweithio yn Newcastle. Ar hyn o bryd, mae e’n gymrawd curadurol ym Mhrifysgol Newcastle. Cyhoeddwyd ei waith yn Art Review, Art Monthly, Apollo, Frieze a chylchgrawn Kaleidoscope.

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×