Watch Africa: Colours of the Alphabet + Q&A (ctba)

dydd Sadwrn 8 Hydref

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Watch Africa: Colours of the Alphabet + Q&A (ctba)

Zambia/2016/80mun/is–deitlau/TiCh. Cyf: Alastair Cole.

Mae Steward, Elizabeth a M’barak yn ddisgyblion ysgol yn y Zambia wledig sy’n cael trafferth gwneud synnwyr o system addysg lle mae’r iaith y siaradant yn y cartref yn wahanol i’r iaith a ddefnyddir yn yr ystafell ddosbarth. Golwg agos–atoch ac ingol ar iaith a phlentyndod yn Affrica o safbwynt unigryw plant, ar adeg pan fo bron i 40% o boblogaeth y byd yn dal heb ddarpariaeth addysgol yn eu hiaith eu hunain.

+ Ymunwch â ni am drafodaeth ar ôl y dangosiad.

Pas Gŵyl: Gallwch weld pob un o ffilmiau Watch Affrica am £20. Cliciwch yma i archebu.

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×