Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Body Vice
Cancelled

Body Vice

Llun 1 Ion 0001 - Sad 7 Rhag 2019
Seligman Theater

Mae Body Vice yn defnyddio agwedd fiolegol a chyfrifiannol tuag at gelfyddyd sain, gan ymchwilio sut gellir cyfathrebu poen cronig (y mae’r artist Natalie Sharp yn ei brofi) drwy hypergyfryngau; cyfuno ffurfiau celfyddyd sain, cerfluniau corff y gellir eu gwisgo a’u chwarae, fideo rhyngweithiol a pherfformiad.

Mae eich corff yn ddyfais synhwyraidd, mae modd trin / trawsgyweirio pob synnwyr a’u chwarae fel offeryn. Rydych chi’n oruwchddynol ac yn fod-synthesis. Mae haenau eich anatomi yn dod i gynrychioli proses neu drawsgyweiriad o sut mae modd eich chwarae.

Mae Natalie’n gweithio ochr yn ochr â’r artist sain Tara Pattenden, neu Phantom Chips, i greu offerynnau corff electronig rheolydd micro a’r aml-offerynnwr, y ffliwtydd Tida Bradshaw.

Gan yr artist Natalie Sharp (Lone Taxidermist)

Under The Counter Culture, tactileBOSCH + Chapter

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Prisiau:

N/A

Event cancelled due to circumstances beyond Chapter's control

Tocynnau ac Amseroedd