Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

CALL THE WAVES: Telling like a river - Alia Mossallam
Sold Out

CALL THE WAVES: Telling like a river - Alia Mossallam

Gweithdy, Alia Mossallam, Telling like a river  

Dydd Sadwrn 1 Hydref, 2pm-5pm, First Space, Chapter 

Dydd Sul 2 Hydref, 10am-1pm, First Space, Chapter  

Noder: mae hwn yn weithdy dwy ran, archebwch ar gyfer y ddau ddiwrnod.

Beth pe bai hanes mewn gwirionedd yn stori o fewn stori o fewn stori? Yn y gweithdy adrodd straeon yma gydag Alia Mossalam, byddwn yn treulio amser gyda’r archifau amrywiol mae hi’n eu rhannu yn Rawy al-Anhar - ffotograffau, caneuon, hanesion llafar, straeon chwedlonol, archifau personol a gwladychol - i archwilio sut gwrthsafodd pobl Nubia ddadleoliad, a sut gellid ail-ddweud stori drwy ddŵr.  

Llun: Kirsten McTernan

 

Hanesydd diwylliannol, addysgwr ac awdur sy’n byw ym Merlin yw Alia Mossallam. Mae gan Alia ddiddordeb mewn caneuon sy’n adrodd straeon, a straeon sy’n adrodd profiadau pobl y tu ôl i’r digwyddiadau sy’n creu Hanes y Byd. Bu Alia’n addysgu yn Sefydliad Cairo ar gyfer y Gwyddorau a’r Celfyddydau Rhyddfrydol ac yn y Brifysgol Rydd ym Merlin, a hi sefydlodd Weithdai Hanes ‘Ihky ya Tarikh’. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ei llyfr cyntaf fel Cymrawd Rhaglen EUME yn y Fforwm Astudiaethau Trawsranbarthol ym Merlin.

Y digwyddiad hwn yw rhan o'r rhaglen gyhoeddus Call the Waves. Arddangosfa grŵp a rhaglen gyhoeddus yw Call the Waves, sy’n archwilio cysylltiadau agos rhyng-gysylltiedig gyda gwahanol gyrff dŵr. Mae Call the Waves yn dod â gwaith newydd ynghyd gan yr artistiaid, y cerddorion, a’r haneswyr Alia Mossallam, Bint Mbareh, Fern Thomas, Kandace Siobhan Walker, Maya Al Khaldi a Noureddine Ezarraf. Mae’r prosiect wedi’i gyd-guradu gan SWAY QANAT, a gynhelir ar y cyd gan Francesca Masoero, Louise Hobson a Shayma Nader. Ymweliad Call the Waves yn Oriel Chapter dydd Mawrth i ddydd Sul, 11yb - 5yp.

Prisiau:

All Call the Waves events are free, but booking is essential. Find more information and links below. 

Mae’r holl ddigwyddiadau Call the Waves am ddim, ond mae’n rhaid archebu. Mae rhagor o wybodaeth a dolenni isod.  


Listen to the Call the Waves audio flyer here.

Gwrandewch i taflen sain Call the Waves yma.

Tocynnau ac Amseroedd