Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER FROM HOME: august012 - Singing the Subject

CHAPTER O'CH CARTREF: august012 - Singing the Subject

Gwen 4 Rhag 2020 - Sul 31 Ion 2021

Mae straeon serch hynafol Gwlad Roeg a Sumerian a rennir trwy draddodiad corawl Gorllewin Cymru Canu'r Pwnc yn ffurfio calon Singing The Subject: trioleg gerddoriaeth hynod ddiddorol a gyflwynir gan August 012

Aristophanes, ar gael 4 Rhagfyr
Yn cael ei adnabod fel ‘Tad Comedi’. Roedd Aristophanes yn ddramodydd comig ac yn fardd Athen hynafol. Mae un ar ddeg o'i ddeugain drama wedi goroesi bron yn gyflawn. Dywedwyd bod Aristophanes yn ail-greu bywyd Athen hynafol yn fwy argyhoeddiadol nag unrhyw awdur arall. Roedd cyfoedion dylanwadol yn ofni ac yn cydnabod ei bwerau gwawd; Nododd Plato ddrama Aristophanes ‘The Clouds’ fel athrod a gyfrannodd at y treial ac yn condemnio wedi hynny i farwolaeth Socrates, er bod dramodwyr dychanol eraill hefyd wedi gwawdio'r athronydd.

Innana a Dumuzi, ar gael 11 Rhagfyr
Roedd Inanna yn dduwies Sumeriaidd o gariad, ffrwythlondeb a rhyfel, a elwid yn Akkadian fel Ishtar. Ei gŵr oedd y bugail-frenin Dumuzi (Akkadian Tammuz), a ddaeth yn dduw ar ryw adeg, o bosib trwy ei briodas ag Inanna. Fodd bynnag, roedd gan y cariadon dwyfol berthynas greigiog, gan arwain at y dduwies warthus yn condemnio ei gŵr i'r Isfyd pan fethodd â galaru am ei marwolaeth.

Diotima, ar gael 18 Rhagfyr
Roedd Diotima o Manteneia yn broffwydoliaeth ac athronydd Groegaidd hynafol y credir ei fod yn byw tua 440 CC. a phwy sy'n chwarae rhan bwysig yn Symposiwm Plato. Yn y ddeialog, ei syniadau yw tarddiad y cysyniad o gariad Platonaidd. Gan mai'r unig ffynhonnell gyfoes sy'n ymwneud â hi yw Plato, codwyd amheuon a oedd hi'n bersonoliaeth hanesyddol go iawn neu'n greadigaeth ffuglennol yn unig; fodd bynnag, canfuwyd bod bron pob un o'r cymeriadau a enwir yn ddeialogau Plato yn cyfateb i bobl go iawn sy'n byw yn Athen hynafol.

Gwrando ar Chapter Player (capsiynau ar gael)

Prisiau:

Free | Am ddim

Tocynnau ac Amseroedd